Úvod. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Úvod. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX | Manualzz

Úvod

Porovnání modelů

Série

Série

KX-TGB610

Model č.

KX-TGB610

KX-TGB612

Základna

Objednací č.

KX-TGB610

KX-TGB610

Mikrotelefon

Objednací č.

KX-TGBA61

KX-TGBA61

Množství

1

2

Informace o příslušenství

Dodané příslušenství

Č.

Položka příslušenství / Objednací číslo

A

B

C

D

E

Síťový adaptér/PNLV226CE

Telefonní kabel

Nabíjecí baterie

*1

Kryt na mikrotelefon *2

Nabíječka

*1

Informace o náhradní baterii: strana 3.

*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.

A B C D

Množství

KX-TGB610

1

1

2

1

KX-TGB612

2

1

4

2

1

E

Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství Číslo modelu / technické údaje

Nabíjecí baterie Typ baterie:

– Ni-MH

– 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon

– 1,2 V

Další informace

R Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

R Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 3

3

1/4/2021 6:14:13 PM

Úvod

Obecné informace

R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska,

Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.

R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.

R Chcete-li výrobek používat v jiných zemích, kontaktujte prosím dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

R

Společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že rádiové zařízení typu (Série KX-TGB610: strana 3) je

v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informace o ekologickém designu

Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU) nařízení komise č.

801/2013.

Dokument „ErP Free Web Product Information“ je dostupný na následujícím odkazu: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na výše uvedené stránce.

Poznámka:

R Další informace k energetické účinnosti produktu získáte na naší webové stránce, www.panasonic.com

tak, že zadáte do vyhledávací masky číslo modelu.

4

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 4 1/4/2021 6:14:13 PM

Úvod

Grafické symboly používané na vybavení a jejich popis

Symbol Výklad

Střídavý proud (AC)

Stejnosměrný proud (DC)

Symbol Výklad

Vybavení třídy P (Vybavení, u kterého je ochrana proti

úrazu elektrickým proudem založena na dvojité izolaci nebo zesílené izolaci.)

„ZAPNUTO“ (napájení)

Ochranné uzemnění „VYPNUTO“ (napájení)

Ochranné pospojování

Pozor, riziko způsobené viditelným zářením

Pouze pro vnitřní použití

Pohotovostní režim (napájení)

„ZAPNUTO“/„VYPNUTO“

(napájení, jedno tlačítko)

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pro pozdější použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo

(je uvedeno na spodní straně základny)

Jméno a adresa prodejce

Datum nákupu

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 5

5

1/4/2021 6:14:13 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals