Blokování nevyžádaných hovorů. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Blokování nevyžádaných hovorů. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX | Manualzz

Blokování nevyžádaných hovorů

Stisknutím tlačítka M C/ N můžete v následujících situacích odpojit aktuální hovor a telefonní číslo přidat do seznamu blokovaných hovorů:

– když je přijímán příchozí hovor,

– během hovoru z vnější linky.

Jakmile bylo telefonní číslo přidáno do seznamu blokovaných hovorů, jednotka v budoucnu zablokuje volání z tohoto telefonního čísla.

1

V situacích zobrazených výše stiskněte tlačítko M C/ N . a M N

R Blokované telefonní číslo je uloženo do seznamu blokovaných hovorů, zobrazí se

“ Hovor.blok.

” a poté je hovor odpojen.

Poznámka:

R Pokud hovor neobsahuje žádné telefonní číslo, je hovor blokován, ale není uložen do seznamu blokovaných hovorů.

R Funkce blokování hovorů není k dispozici pro hovory v režimu interkom nebo hovory přijaté pomocí čekajícího hovoru.

R Zablokované hovory se zaznamenají do seznamu volajících.

Uložení nevyžádaných volajících

Jednotka může blokovat hovory tak, že předem umístí požadované položky do seznamu blokovaných hovorů (pouze pro odběratele služby

ID volajícího).

– “ Jedn.číslo ” : Zařízení zablokuje hovory z konkrétních telefonních čísel uložených v seznamu blokovaných hovorů.

– “ Rozsah čísel ” : Zařízení zablokuje hovory z čísel začínajících na číslo uložené v seznamu blokovaných hovorů, např. z čísel s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo z čísel s určitým směrovým číslem.

– “ Skryté čísla ” : Jednotka blokuje hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo.

Tato možnost však nemusí být k dispozici v následujících situacích:

– Pokud volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajícího poskytována.

Blokování nevyžádaných hovorů

– Mezinárodní hovory.

Do seznamu blokovaných hovorů lze uložit jednotlivá telefonní čísla a rozsahy telefonních čísel až do maximálního počtu 50 položek.

Blokování nežádoucích volajících:

Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní.

Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá položce na seznamu blokovaných hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpojí.

Uložení jednoho telefonního čísla

Důležité:

R Při ukládání čísel v seznamu blokovaných hovorů musíte uvést i směrové číslo.

Přidání blokovaných čísel ze seznamu volajících

1

MFN ( )

2 MbN : Vyberte položku, kterou chcete blokovat.

3

M

M

N a MbN : “ Ul.blok.č.

” a

N 2krát a M N

Přidání blokovaných čísel ručně

1

M C/ N

2 MbN : “ Jedn.číslo ” a M

3

M N a MbN : “ Přidat ” a M

N

4

Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic).

a M N a M N

N

Uložení rozsahu čísel

1

M C/ N

2

MbN : “ Rozsah čísel ” a M

3

M N a MbN : “ Přidat ” a M

N

4 Zadejte požadované číslo (2–8 číslic). a

M N a M N

N

17

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 17 1/4/2021 6:14:14 PM

Blokování nevyžádaných hovorů

Blokování příchozích hovorů, které nezobrazují žádné telefonní číslo

Hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo

(např. skrytí volající), můžete zablokovat.

1

M C/ N

2

MbN : “ Skryté čísla ” a M N

3 MbN : Vyberte požadované nastavení. a

M N a M N

Zobrazení/úprava/mazání blokovaných telefonních čísel

1

M C/ N

2

MbN : “ Jedn.číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M N

3 MbN : Vyberte požadovanou položku.

R Po prohlédnutí operaci ukončíte stisknutím tlačítka M N .

4

Úprava čísla:

M N a MbN : “ Editovat ” a

M N a Upravte číslo. a M a M N

Vymazání čísla:

M N a MbN : “ Vymazat ” a

M N 2krát a M N

N

Poznámka:

R Při úpravě přidáte číslice pomocí požadovaného tlačítka na klávesnici, pomocí tlačítka M C/ N číslice vymažete.

Vymazání všech blokovaných telefonních čísel

1 M C/ N

2

MbN : “ Jedn.číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M N

3

M

M

N a MbN : “ Vymazat vše ” a

N 3krát a M N

18

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 18 1/4/2021 6:14:14 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals