Telefonní seznam. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Telefonní seznam. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX | Manualzz

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit 50 jmen (max.

16 znaků) a telefonních čísel (max. 24 číslic).

Důležité:

R Všechny položky lze sdílet mezi zaregistrovanými mikrotelefony.

Přidávání položek do telefonního seznamu

1

MWN a M N

2

MbN : “ Nový záznam ” a M N

3

Zadejte jméno kontaktu. a M N

R

Režim zadávání znaků (strana 26)

můžete změnit stisknutím tlačítka MWN a

MbN : Zvolte režim zadávání znaků. a

M N

4

Zadejte telefonní číslo kontaktu. a

M N 2krát

R Chcete-li přidat další položky, opakujte

tento postup od kroku 3.

5

M N

Uložení čísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu

1

MEN ( T )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a MWN

3

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

1

MFN ( )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a MWN

3

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

1

MWN

Telefonní seznam

2 Procházení všemi položkami

MbN : Vyberte požadovanou položku.

Hledání podle prvního znaku

Stiskněte tlačítko klávesnice ( 0 až 9 nebo # ), které obsahuje hledaný znak

(strana 26).

MbN : Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

3 M N

Úprava položek

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 19).

a M N

2 MbN : “ Editovat ” a M N

3

V případě potřeby upravte jméno. a

M N

4

V případě potřeby upravte telefonní číslo. a

M N 2krát

5

M N

Mazání položek

Mazání položky

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 19).

a M N

2

MbN : “ Vymazat ” a M

3

M N

N 2krát

Mazání všech položek

1

MWN a M N

2

MbN : “ Vymazat vše ” a M

3 M N

N 3krát

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla z telefonního seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste je (číslo/kód) museli vytáčet ručně.

1

Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko

MWN .

19

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 19 1/4/2021 6:14:14 PM

Telefonní seznam

2 MbN : Vyberte požadovanou položku.

3

Stisknutím tlačítka M N číslo vytočte.

Poznámka:

R Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte pro přidání pauz po čísle a kódu PIN podle potřeby tlačítko MDN

(Pauza) (strana 14).

R Používáte-li telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím tlačítka MWN

v kroku 1 stisknout

tlačítko * , abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónový. Když zadáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali * , pokud je

chcete řetězově vytáčet (strana 19).

20

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 20 1/4/2021 6:14:14 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals