Nastavení. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Nastavení. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX | Manualzz

Nastavení

Seznam nabídek

Pro přístup k funkcím existují 2 metody.

n Procházení nabídek na displeji

1

M N

2 Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadovanou hlavní nabídku. a M

N

N

3

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. a

M N

4

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadované nastavení. a M n Použití kódů přímých příkazů

1 M N a Zadejte požadovaný kód.

Příklad: Stiskněte tlačítko M N#101 .

2

Vyberte požadované nastavení. a M N

Poznámka:

R Pro ukončení operace stiskněte tlačítko M N .

R V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.

R V následující tabulce označuje číslo referenční stránky.

R V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů

Hlavní nabídka: “ Nast.zvonění ”

Podnabídka 1

Hl.vyzv.

Zvonění

Podnabídka 2

Nastavení

Vypnuto -6 <6>

< Zvonění 1 >

Hlavní nabídka: “ Nast.času ”

Podnabídka 1

Datum/Čas

*1

Budík

Podnabídka 2

Seř.času *1, *2

Nastavení

< Vypnuto >

Jednou

Denně

ID vol.

< Manuálně >

Hlavní nabídka: “ Tel. seznam ”

Způsob použití

Zobrazení položky telefonního seznamu.

Kód

#160

#161

Kód

#101

#720

#226

Kód

#280

13

23

19

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 21

21

1/4/2021 6:14:14 PM

Nastavení

Hlavní nabídka: “ Seznam vol.

Způsob použití

Zobrazení seznamu volajících

Hlavní nabídka: “ Úv.nast.

Podnabídka 1

Blok. hovor

*1

Podnabídka 2

Jedn.číslo

Rozsah čísel

Skryté čísla

Zobrazení Zobr. hodin

*3

Kontrast

(Kontrast displeje)

– Tóny kláves

Autom. hovor *4

Nast.linky

Typ volby *1

Flash *1, *5, *9

Soukr. režim *1, *6, *7

PIN základny *1

Reg.sl.

Odebrat sl.

*8

Jazyk

Hlavní nabídka: “ Interkom ”

*6

Způsob použití

Vyvolání požadované jednotky

22

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 22

Nastavení

Zapnuto

< Vypnuto >

< Zapnuto >

Vypnuto

Úroveň 1–6

<3>

< Zapnuto >

Vypnuto

Zapnuto

< Vypnuto >

< Tónová >

Pulsní

80 ms.

90 ms.

100 ms.

110 ms.

160 ms.

200 ms.

250 ms.

300 ms.

400 ms.

< 600 ms.

>

700 ms.

900 ms.

Zapnuto

< Vypnuto >

< 0000 >

< English >

Kód

#213

24

17

18

14

13

15

Kód

#217

#240

#198

#145

#165

#200

#120

#121

#194

#132

#130

#131

#110

31

31

31

13

Kód

#274

16

1/4/2021 6:14:14 PM

Nastavení

*1 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu. (KX-TGB612)

*2 Tato funkce umožňuje přístroji automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.

Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku “ ID vol.

” . Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku “ Manuálně ” (pouze pro předplatitele služby ID volajícího).

Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 13).

*3 Pokud je tato funkce vypnutá, zobrazí se číslo mikrotelefonu.

*4 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.

*5 Čas zpětného volání / funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX.

V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní pobočkové ústředny PBX.

*6 KX-TGB612

*7 Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům připojit se do příchozího hovoru. (KX-TGB612)

*8 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.

*9 Pokud zařízení používáte v České/Slovenské republice, vyberte jako čas zpětného volání / funkce

Flash možnost “ 100 ms ” .

Budík

V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Alarm lze nastavit pro všechny mikrotelefony. Můžete nastavit jednu ze 2 různých možností alarmu (jednou nebo denně).

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 13).

1

M N#720

2 MbN : Vyberte požadovanou možnost alarmu.

a M N

“ Vypnuto ”

Vypne alarm. Přejděte ke kroku 7.

“ Jednou ”

Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.

“ Denně ”

Alarm se spustí jednou za den ve

stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 4.

3

Zadejte požadovaný den a měsíc. a

M N

4

Nastavte požadovaný čas. a M N

5

MbN : Vyberte požadovaný tón alarmu. a

M N

R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory.

6

MbN : Vyberte požadované nastavení odložení budíku. a M N

7

M N a M N

Poznámka:

R Stisknutím tlačítka M N alarm zcela vypnete.

R Pokud se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud přístroj není v pohotovostním režimu.

R Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.

R Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte.

23

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 23 1/4/2021 6:14:14 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals