Služba ID volajícího. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Služba ID volajícího. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX | Manualzz

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího

Důležité:

R Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Pokud chcete tuto službu používat, je třeba si ji nejprve objednat. Podrobné informace získáte u operátora.

Funkce služby ID volajícího

Při příjmu příchozího volání se zobrazí informace o volajícím.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

R Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:

– “ Bez identif.

” / “ Bez id.

” *1

: Volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajícího poskytována.

– “ Soukr.vol.

” : Volající nechce, aby bylo jeho číslo zobrazováno.

R Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se se správcem vaší ústředny

PBX.

*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ikona . Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor

(strana 24), ikona zmizí z displeje. Když se

vyskytne další nepřijatý příchozí hovor, ikona se znovu zobrazí.

Poznámka:

R Pokud na jednom ze zaregistrovaných mikrotelefonů provedete následující operaci, z pohotovostního displeje zmizí ikona , i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:

– Položení na základnu nebo nabíječku.

– Stisknutí tlačítka M N .

Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, se jméno uložené v telefonním seznamu zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

Seznam volajících

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 13).

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

1

MFN ( )

2 Stiskněte tlačítko MCN , chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte tlačítko

MDN , chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.

3 Pro zpětné volání stiskněte tlačítko M N .

Pro ukončení stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Pokud není zobrazeno celé telefonní číslo, stisknutím tlačítka MEN zobrazíte zbytek čísla.

R Chcete-li přepnout zobrazení ze jména nebo telefonního čísla na datum a čas, stiskněte tlačítko MEN . Pro návrat stiskněte tlačítko MFN .

R Pokud byla položka již zobrazena nebo jste na ni odpověděli, zobrazí se „ “.

– “ !

” označuje volajícího zablokovaného blokováním nevyžádaných hovorů.

24

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 24 1/4/2021 6:14:14 PM

Úprava telefonního čísla volajícího

1 MFN ( )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a

M N

3

MbN : “ Upravit+vol.

” a M

4

Upravte číslo.

N

5 M N

Vymazání informací o volajícím

1 MFN ( )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a

M N

3

MbN : “ Vymazat ” nebo “ Vymazat vše ” a

M N 2krát

4

M N

Služba ID volajícího

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 25

25

1/4/2021 6:14:14 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals