BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. Aeg-Electrolux HK654070IB


Add to My manuals
40 Pages

advertisement

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. Aeg-Electrolux HK654070IB | Manualzz

4.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

4.1 Indeling kookplaat

1 1

1

Kookzone

2

Bedieningspaneel

145 mm

NEDERLANDS 9

1

145 mm

1 2

4.2 Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6 7 8

12 11 10 9

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

Functie Opmerking

1

2

3

4

5

-

6

7 -

-

-

AAN/UIT

Blokkering / Kinderbeveiliging van de oven

STOP+GO

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De functie in- en uitschakelen.

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Timerdisplay

De kookplaat in- en uitschakelen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

De tijd in minuten weergeven.

10 www.aeg.com

8

9

Tiptoets

Functie

-

-

-

10

/

Opmerking

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

Om de kookzone te selecteren.

De tijd verlengen of verkorten.

11

12 -

Automatisch opwarmen

Bedieningsstrip

4.3

Kookstanddisplays

Display

-

+ cijfer

/ /

De functie in- en uitschakelen.

Het instellen van de kookstand.

Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

STOP+GO werkt.

Automatisch opwarmen werkt.

Er is een storing.

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.

Blokkering /Kinderbeveiliging van de oven werkt.

Automatisch uitschakelen werkt.

4.4 OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)

WAARSCHUWING!

/ / Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte. De aanduidingen tonen het niveau van de restwarmte voor de kookzones die u momenteel gebruikt. De aanduidingen kunnen ook aangaan voor de nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze niet gebruikt.

advertisement

Related manuals