PROBLEEMOPLOSSING. Aeg-Electrolux HK654070IB


Add to My manuals
40 Pages

advertisement

PROBLEEMOPLOSSING. Aeg-Electrolux HK654070IB | Manualzz

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

7.2

De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct:

gesmolten kunststof, plastic folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken. Doe voorzichtig om

8.

PROBLEEMOPLOSSING

NEDERLANDS 15 brandwonden te voorkomen. Gebruik de speciale schraper op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

• Verwijder nadat de kookplaat voldoende is afgekoeld:

kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje niet-schurend reinigingsmiddel.

Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

Verkleuring glanzende metalen verwijderen: reinig het glazen oppervlak met een doek en een oplossing van water met azijn.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Problemen oplossen

Storing

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

oplossing

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.

De zekering is doorgeslagen.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Stel gedurende 10 seconden geen kookstand in.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

STOP+GO is in werking.

Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Raadpleeg "Dagelijks gebruik".

Reinig het bedieningspaneel.

16 www.aeg.com

Storing

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

De kookplaat schakelt uit.

Mogelijke oorzaak

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

U hebt iets op de tiptoets

geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.

Automatisch opwarmen werkt niet.

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

Er is een donker deel op de meervoudige zone.

De sensorvelden worden warm.

Er klinkt geen geluidsignaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt.

De zone is heet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

Het is normaal dat er een donker deel is op de meervoudige zone.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De signalen zijn uit.

oplossing

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Activeer eerste de binnenste ring door de kookstand te wijzigen.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".

gaat branden.

Kinderbeveiliging van de oven of Blokkering werkt.

Raadpleeg "Dagelijks gebruik".

advertisement

Related manuals