TECHNISCHE GEGEVENS. Aeg-Electrolux HK654070IB


Add to My manuals
40 Pages

advertisement

TECHNISCHE GEGEVENS. Aeg-Electrolux HK654070IB | Manualzz

NEDERLANDS 17

Storing

en een getal gaat branden.

Mogelijke oorzaak

Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.

U kunt een constant piepgeluid horen.

De elektrische aansluiting is onjuist.

gaat branden.

De tweede fase van de stroomtoevoer ontbreekt.

oplossing

Schakel de kookplaat uit en na 30 seconden weer in. Als

weer aangaat, trek dan de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Steek de stekker van de kookplaat er na 30 seconden weer in. Als het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.

Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Verwijder de zekering, wacht een minuut, en plaats de zekering weer terug.

8.2 Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

9.

TECHNISCHE GEGEVENS

9.1

Typeplaatje

Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

Model HK654070IB

Type 60 HAD 56 AO

Ser.Nr. .................

AEG

PNC 949 595 013 03

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Geproduceerd in Duitsland

7.1 kW

advertisement

Related manuals