Modellnummer. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Modellnummer. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch | Manualzz

Drift

Användargränssnitt

LÖSENORD

• En användare kan öppna alla nödvändiga skärmbilder för daglig användning utan ett lösenord.

• Fabrikens standardlösenord för chefer är 1955.

Skärmbilder för Press & Go

På Press & Go-skärmbilden finns fem ikoner:

• Hem

• Radhantering

• Rengör

• Språk

Press & Goskärmbild –

Fem ikoner

• Temperatur

Välj Hem-ikonen så visas Hem-skärmbilden.

Hem-ikon

Avsnitt 3

PRESS & GO-SKÄRMBILDER

När enheten startas kommer förvärmningen att påbörjas.

Press & Go-skärmbilden visas.

Grönt

Press & Go-skärmbild – Förvärmning

Enheten avger pipsignaler att alla varmhållningszoner håller rätt temperaturer och är klara att användas.

Hem-skärmbild

Från Hem-skärmbilden trycker du på symbolen Press & Go så visas motsvarande skärmbild.

Press & Go-skärmbild

När brickorna har satts in trycker du på knappen för den

önskade platsen. Om du trycker på produktknappen igen inom två (2) sekunder medan den är svartmarkerad förkortas tiden med fem (5) minuter varje gång knappen trycks in. Detta är användbart när produkter flyttas till en annan plats.

3-2

Press & Go-skärmbild

advertisement

Related manuals