Plats. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Plats. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch | Manualzz

Avsnitt 3

Siffrorna på displayen representerar platser i skåpet. De markeras i grönt och produkttimern startar.

När det är nödvändigt att avbryta eller återställa en timer innan tiden har förflutit väljer du först en timer att återställa. Frågan Reset? (Återställ?) visas. Välj det gröna bockmarkeringen för att återställa. Välj den röda

X-symbolen för att fortsätta.

Drift

Press & Go-skärmbild med aktiv timer

Den gröna delen av brickans timer visar återstående tid.

Varje menyalternativ har en programmerad varningstid. När varningstiden har passerat visas tiden i gult och larmet piper.

Återställ popup

BRICKANS SPECIFIKATIONER

Använd första för identiska produkter

När två identiska produkter är aktiva kommer den som har kortast tid kvar att markeras i grönt och de övriga i grått. Det finns ingen förändring i nedräkning eller timerinställning. När den första artikeln har avbrutits eller

återställts kommer nästa i ordningen att växla till grönt.

Använd markerad bricka först

Krav på falsk underdel

• Om produktnamnet saknar understrykning används ingen falsk underdel eller trådrack på brickan.

Timern nor varningstiden

Varje menyalternativ har en programmerad hålltid. När tiden har passerat växlar brickans timer till rött, larmet piper och texten DISCARD! (KASSERA!) visas.

• Streckad linje under produktnamnet betyder att ett trådrack eller en falsk underdel används i brickan.

En grupp i menyn

En produkt på menyn ingår i en grupp om punkter visas under. Svep över en produkt med punkter om du vill välja en annan produkt från gruppen.

Produktens hålltid passerar

Larmet piper i 10 sekunder. Timern visar tiden som produkten har hållits utöver den programmerade hålltiden.

Bricka och mat ska då tas bort. Återställ timern genom att markera den.

3-3

advertisement

Related manuals