Rengöring och förebyggande underhåll. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Rengöring och förebyggande underhåll. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch | Manualzz

Avsnitt 4

Förebyggande underhåll

FARA

Alla anslutningar för el, gas, vatten, luft och fixturer måste underhållas enligt lokala och nationella föreskrifter.

FARA

Utrustningens ägare ansvara för att göra en behovsbedömning för personlig skyddsutrustning och se till tillräcklig skydd finns under alla underhållsarbeten.

FARA

Om strömförsörjningen inte frånkopplas fysiskt vid väggen finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador. Strömbrytaren kommer INTE att koppla från all ansluten ström.

FARA

Koppla från elströmmen vid huvudbrytaren – det gäller all utrustning som ska servas. Kontrollera att polariteten hos inkommande linjespänning är korrekt. Fel polaritet kan orsaka funktionsfel. n Varning

Vid användning av rengöringsvätskor eller kemikalier måste gummihandskar och ögonskydd (och/eller ansiktsvisir) bäras.

, Observera

Underhåll och servicearbeten av annan typ än den som beskrivs i den här instruktionsboken måste utföras av auktoriserad servicepersonal.

Rengöring och förebyggande underhåll

ALLMÄNT

Du ansvarar för att hålla utrustningen i gott skick enligt anvisningarna i dokumentationen.

Underhållsrutiner täcks inte av garantin.

Exteriör

Interiör

Plastbrickor och rack

Var 4:e timme

-

-

X

Underhåll

Varje dag Efter långvarig avstängning

X

X

X

X

X

X

Uppstart

X

X

X

VAR FJÄRDE (4) TIMME – RENGÖR BRICKOR/RACK

1. Ta bort alla plast- trådbrickor. Ta brickorna/ racken till vasken för rengöring.

2. Diska brickorna i varm McD All-Purpose Super

Concentrate (APSC) -lösning i vasken. Blanda

9 ml McD APSC per 3,78 liter lösning (0,3 fl. per

1 gallon). Skölj brickorna/racken noggrant under varmt vatten.

3. Desinficera brickorna/racken genom att doppa dem i McD Sink Sanitizer (HCS) lösning – en paket per 37,8 liter vatten (10 gallons) eller

McD Sanitizer (HCS) lösning (fyra paket per

37,8 liter vatten [10 gallons]). Desinficering ska göras i minst en (1) minut. Ta ut dem ur desinficeringslösningen och låt lufttorka.

VARJE DAG – RENGÖR SKÅPET

1. Vid slutet av arbetsdagen ska du kontrollera att alla varmhållningstider har slutförts eller avbrutits (på sida 3-3 visas hur du avbryter varmhållningstiden).

2. Tryck på knappen Clean Mode

(Rengöringsläge).

3. Enheten visar Enter Cleaning Mode?

(Gå till rengöringsläge?) Tryck på bocken för att fortsätta.

4-1

advertisement

Related manuals