Felsökningsschema. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Felsökningsschema. Frymaster McDonald's UHCTHD Touch | Manualzz

Förebyggande underhåll Avsnitt 4

4. Enheten visar COOLING DOWN (Svalnar) medan skåpet svalnar.

Obs: ANVÄND INTE McD Sink Sanitizer (HCS) för att rengöra utsidan på varmhållningsskåpet.

5. Låt enheten svalna tills den visar Safe to Clean

(Säker att rengöra).

12. Enheten visar Exit Clean?

(Gå ur rengöring?).

13. Tryck på markeringsknappen för att avsluta.

14. Stäng av enheten.

n Varning

Använd aldrig (!) högtryckstvätt eller vattenslang för rengöring eller avspolning av enheternas insida eller utsida. Använd inte motordrivna rengöringsverktyg, stålull, skrapor eller stålborstar på rostfritt stål eller lackerade ytor.

, Observera

Använd aldrig en syrabaserad rengöringslösning på utvändiga paneler! Många livsmedelsprodukter har syrahaltigt innehåll, vilket kan skada ytan. Rengör hela den rostfria ytan från ALLA livsmedelsprodukter.

, Observera

Använd inte frätande rengöringsmedel på någon del av varmhållningsskåpet eller dess insidor. Använd milda tvål- eller diskmedelslösningar och applicera med en svamp eller mjuk trasa. Använd aldrig vassa verktyg eller slipmedel på någon del av varmhållningsskåpet.

6. Använd skåpets särskilda rengöringsborste för att ta bort kvarvarande rester på ytan och borsta ut alla lösa partiklar på motsatta sidan.

Obs: Använd endast skåpets egen rengöringsborste för att rengöra skåpets platser. Stålborstar, slipdynor eller metallskrapor kommer att skada skåpets yta permanent.

Obs: Använd aldrig något annat rengöringsmedel

än McD All-Purpose Super Concentrate (APSC).

Användning av andra sammansättningar innebär risk för skador på reglerkomponenter.

7. Använd en våt och ren/desinficerad handduk och skåpets rengöringsborste för att rengöra alla platser. Rengör underdelen och den övre ytan för varje plats.

8. Torka av alla utvändiga ytor på skåpet med en ren, desinficerad handduk som har indränkts i McD All-Purpose

Super Concentrate (ASPC) .

9. Tryck på låsknappen för att rensa skärmen.

10. Låssymbolen visas. Medan skärmen är låst kan den rengöras.

11. Tryck på returknappen.

4-2

Avsnitt 5

Felsökning

Felsökningsschema

Problem

Skåpet fungerar inte

Displayen visar ett kryssmönster vid värmningszonen/timer inaktiverad

Orsak

Säkring bränd eller kretsbrytare utlöst.

Strömkabeln urkopplad.

Huvudströmbrytaren avstängd.

Värmeplattans anslutningskontakt är lös.

Värmeplattan har slutat fungera.

Fel i värmeplattans I/O-kretskort.

Fel i RTD-kabelanslutningarna.

Kortsluten RTD-kabel till chassi.

Avbrott i RTD-kabel.

Åtgärd

Byt säkringen eller återställ kretsbrytaren.

Anslut strömkabeln.

Slå till huvudströmbrytaren.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut I/O-kortet.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut värmeplattan.

5-1

Bilaga A

Importera/exportera menyer och konfigurationer

Menyerna och konfigurationerna kan exporteras och importeras till ett USB-minne.

EXPORTERA FILER

1. Välj Hem-ikonen så visas Hem-skärmbilden.

3. Dra en gång åt höger till skärmbilden Utilities

(Hjälpprogram).

Inställningsikon

Hem-ikon

4. Tryck på lås-ikonen i nedre vänstra hörnet.

Hem-skärmbild

2. På Hem-menyn väljer du ikonen för inställningarna.

Inställningsikon

Preferenserna för skärminställning visas.

5. Skriv in 159357 på tangentbordet och tryck på markeringsknappen.

Observera att ikonen växlar till upplåst.

6. Tryck på knappen Files Import/Export (Importera/

Exportera fil).

Bilaga A-1

Drift

7. Öppna USB-porten bakom Frymaster-logotypen.

8. Sätt in ett tomt USB-minne i USB-porten.

12. Tryck på Stäng-knappen igen.

Bilaga A

9. Tryck på knappen Check Flash Drive (Kontrollera flashminne).

13. Tryck på upplåsningsknappen i nedre vänstra hörnet för att låsa skärmen.

14. Tryck på Bakåt-knappen.

10. Tryck på knappen Export Menu Files (Exportera menyfiler).

15. Tryck på symbolen Press & Go så visas motsvarande skärmbild.

Skärmen visar Menu files exported! (Menyfiler exporterade!)

11. Tryck på Close (Stäng)-knappen.

Bilaga A-2

Bilaga A

IMPORTERA FILER

1. Följ steg 1-7 i föregående avsnitt.

2. Sätt in ett USB-minne med filer som har exporterats från ett UHCTHD-skåp i USB-porten.

Drift

7. Tryck på upplåsningsknappen i nedre vänstra hörnet för att låsa skärmen.

3. Tryck på knappen Check Flash Drive (Kontrollera flashminne).

8. Tryck på Bakåt-knappen.

4. Tryck på knappen Import Menu Files (Importera menyfiler).

9. Tryck på symbolen Press & Go så visas motsvarande skärmbild.

Skärmen visar Menu files imported! (Menyfiler importerade!)

5. Tryck på Close (Stäng)-knappen.

6. Tryck på Stäng-knappen igen.

Bilaga A-3

Din tillväxt är vårt mål

FRYMASTER

8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

800-551-8633

318-865-1711

WWW.FRYMASTER.COM

E-POST: [email protected]

WWW.WELBILT.COM

Welbilt er bjuder industriledande utrustning och lösningar till världens ledande kockar, restaurangkedjor och oberoende verksamheter.

Våra toppmoderna konstruktioner och effektiva tillverkning är ett resultat av djupgående kunskaper, information från operatörer samt hög kulinarisk kompetens.

Alla våra produkter stöds av vårt serviceprogram KitchenCare® – för eftermarknadstjänster, reparationer och komponenter.

CLEVELAND

CONVOTHERM®

DELFIELD®

FITKITCHEN™

FRYMASTER®

GARLAND

KOLPAK®

LINCOLN

MANITOWOC®

MERCO®

MERRYCHEF®

MULTIPLEX®

©2020 Welbilt Inc. förutom när annat uttryckligen anges. Med ensamrätt. Fortgående produktförbättring kan göra det nödvändigt att ändra specifikationerna utan förvarning.

Part Number: FRY_IOM_8197871 05/2020 Swedish / Svenska

advertisement

Related manuals