Bilag. ViewSonic VA2747-MH-S, VA2747-MH


Add to my manuals
42 Pages

advertisement

Bilag. ViewSonic VA2747-MH-S, VA2747-MH | Manualzz

Bilag

Specifikationer

Punkt

LCD

Indgangssignal

Kompatibilitet

Opløsning 1

Strømadapter 2

Kategori

Type

Specifikationer

Color a-Si, TFT Aktiv matrix 1920 x 1080

LCD; 0,3114 (H)mm x 0,3114 (V)mm pixel-pitch

68,6 cm, 27” Skærmstørrelse

Farvefilter

Glasoverflade

RGB lodret stripe

Anti-skær , 3H hård belægning

Videosynkronisering Analog

D-SUB: f h

24~86 kHz, f v

:48~75 Hz

TMDS digital (100 Ω)

HDMI (1.4): f h

24~86 Khz, f v

:48~75 Hz

PC

Macintosh

Anbefales

Understøttet

Indgangsspænding op til 1920 x 1080 op til 1920 x 1080

1920 x 1080 på 60Hz

• 1920 x 1080 på 50, 60, 75Hz

• 1680 x 1050 på 60Hz

• 1600 x 1200 på 60Hz

• 1600 x 900 på 60Hz

• 1440 x 900 på 60, 75Hz

• 1440 x 576 på 50Hz

• 1400 x 1050 på 60, 75Hz

• 1366 x 768 på 60Hz

• 1360 x 768 på 60Hz

• 1280 x 1024 på 50, 60, 75Hz

• 1280 x 960 på 50, 60, 75Hz

• 1280 x 800 på 60, 75Hz

• 1280 x 768 på 50, 60, 75Hz

• 1280 x 720 på 50, 60Hz

• 1152 x 900 på 66Hz

• 1152 x 870 på 75Hz

• 1152 x 864 på 60, 75Hz

• 1024 x 768 på 50, 60, 70, 72, 75Hz

• 1024 x 600 på 60Hz

• 848 x 480 på 60Hz

• 832 x 624 på 75Hz

• 800 x 600 på 56, 60, 72, 75Hz

• 720 x 576 på 50Hz

• 720 x 480 på 60Hz

• 720 x 400 på 70Hz

• 640 x 480 på 50, 60, 66, 72, 75Hz

• 640 x 400 på 60, 70Hz

• 640 x 350 på 70Hz

AC 100-240 V, 50/60 Hz (automatisk skift)

Punkt

Visningsområde

Driftsbetingelser

Opbevaringsforhold

Fysiske mål

Kategori Specifikationer

Fuld scanning (H x V) 597,888 x 336,312 mm (23,54” x 13,24”)

Temperatur

Fugtighed

0° C til 40° C (32° F til 104° F)

20-90 % (ikke-kondenserende)

Højde

Temperatur

Fugtighed

Højde

(B x H x D)

Vægophæng

Vægt

Mål

Fysisk

Strømbesparingsfunktioner Til 3

Slukket

16. 404 fod (5 km)

-20° C til 60° C (-4° F til 140° F)

5-90 % (ikke-kondenserende)

40. 000 fod (12,1 km)

614,1 x 453,4 x 232,3 mm

(24,2” x 17,8” x 9,1”)

100 x 100 mm

4,2 kg (9,3 lbs)

26W (typisk)

< 0,3W

3

1

Indstil ikke grafikkortet i din computer til at overskride disse tidsindstillinger. Dette kan medføre permanent skade på skærmen.

2

Brug kun strømforsyningen fra ViewSonic® eller fra en autoriseret kilde.

Testbetingelsen følger EEI-standarderne.

26

Ordliste

Dette afsnit beskriver standard udtryk, der anvendes i alle LCD-skærmprodukter.

Alle disse udtryk er angivet i alfabetisk rækkefølge.

BEMÆRK:  Nogle udtryk gælder muligvis ikke for din skærm.

A Advanced DCR (Avanceret DCR)

Avanceret DCR-teknologi, der automatisk registrerer billedsignalet og styrer lysstyrken og farverne, for at forbedre evnen til at gøre de sorte farver sortere i mørke scene og hvide farver hvidere i lyse miljøer.

Audio Adjust (Lydjustering)

Justerer lydstyrken, slår lyden fra, eller skifter mellem indgange, hvis du har mere end en kilde.

Auto Detect (Find automatisk)

Hvis den aktuelle indgangskilde ikke har et signal, skifter skærmen automatisk til næste indgang. På nogle modeller er denne funktion som standard slået fra.

Automatic Image Adjust (Automatisk billedjustering)

Justerer automatisk billedets størrelse og centrerer det. Finjusterer videosignalet, for at eliminere bølger og forvrængning.

B Blue Light Filter (Blåt lysfilter)

Justerer filtret, der blokerer højenergisk blåt lys, så billedet bliver mere behageligt at se på.

Brightness (Lysstyrke)

Juster baggrundens sorte niveauer på skærmbilledet.

27

C Color Adjust (Farvejustering)

Giver flere farvejusteringsfunktioner, så farveindstillingerne kan justeres efter brugerens behov.

Color Space (Farveområde)

Giver brugerne mulighed for at vælge hvilket farverområde de gerne vil bruge på skærmens farveudgang (RGB, YUV).

Color Temperature (Farvetemperatur)

Giver brugerne mulighed for at vælge bestemte indstillinger for farvetemperatur efter eget ønske.

Panel-standard Original panel-status sRGB Standard farveområde, der bruges i Windows-systemet.

Bluish (Blålig) Indstil farvetemperaturen til 9.300K.

Cool (Kold) Indstil farvetemperaturen til 7.500K.

Native (Original) Standard farvetemperatur. Anbefales til almindelig brug.

Warm (Varm) Indstil farvetemperaturen til 5.000K.

Contrast (Kontrast)

Justerer forskellen mellem billedbaggrunden (sort niveau) og forgrunden

(hvidt niveau).

I Information

Viser timingfunktionen (videosignalindgang), der kommer fra grafikkortet i computeren, LCD-modelnummeret, serienummeret og ViewSonic®webadressen. Se brugervejledningen til dit grafikkort for instruktioner om

ændring af opløsningen og opdateringsfrekvensen (vertikal frekvens).

BEMÆRK:  VESA 1024 x 768 på 60 Hz betyder for eksempel, at opløsningen er 1024 x 768, og opdateringshastigheden er

60 Hz.

Input Select (Valg af indgang)

Skifter mellem skærmens forskellige indgangsindstillinger.

28

M Manual Image Adjust (Manuel billedjustering)

Viser menuen ”Manual Image Adjust (Manuel billedejustering)”. Her kan du manuelt indstille forskellige billedjusteringer.

Memory Recall (Hent hukommelse)

Nulstiller indstillingerne til fabriksindstillingerne, hvis skærmen fungerer i en fabriksindstillet timingindstilling, der er angivet i specifikationerne i denne vejledning.

BEMÆRK: 

• (Undtagelse) Denne styring påvirker ikke ændringer, der er foretaget i ”Language Select (Sprogindstillinger)” og i ”Power Lock

Setting (Strøm-låsindstillinger)”.

• Hukommelsen er standardindstillingen ved levering af skærmkonfiguration og indstillingerne. Hukommelsen er den indstilling, hvor produktet er kvalificeret til ENERGY STAR®.

Eventuelle ændringer af standardkonfiguration og indstillinger efter levering vil ændre energiforbruget og kan øge energiforbruget ud over de grænser, der kræves for ENERGY STAR®-kvalifikation, alt efter hvad der er relevant. ENERGY STAR® er et sæt strømbesparende retningslinjer udstedt af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA). ENERGY STAR® er et fælles program for det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur og det amerikanske energiministerium hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet gennem energieffektive produkter og praksis.

O Overscan

Henviser til et beskåret billede på skærmen. En indstilling, hvor der zoomes ind på filmindhold på skærmen, så du ikke kan se filmens yderste kanter.

29

P Power Button (Tænd/sluk-knap)

Under indstillingen Tænd/sluk-knap, kan brugerne vælge mellem “Sluk” og “Sluk skærm” for at vælge, hvad skærmen skal gøre, når der trykkes på tænd/sluk-knappen på skærmen.

Power Off (Sluk)

Når der trykkes på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen som normalt.

Dette er standardhandlingen.

Screen Off ( Sluk skærm)

Når der trykkes på Tænd/sluk-knappen, slukkes kun baggrundsbelysningen/ skærmen. På denne måde ændres skærmrækkefølgen ikke, når du bruger flere udvidede skærme via DisplayPort/HDMI.

R Recall (Gendan)

Nulstiller ViewMode-skærmindstillingerne.

Resolution Notice (Besked om opløsning)

Meddelelsen fortæller brugerne, at den aktuelle visningsopløsning ikke er den korrekte originale opløsning. Denne meddelelse vises i skærmindstillingsvinduet, når du indstiller skærmopløsningen.

Response Time (Responstid)

Justerer responstiden, hvilket giver skarpe billeder uden striber, sløring eller dobbeltbilleder. En lav responstid er perfekt til de mest grafiske spil og det giver fantastisk visuel kvalitet, når du ser sport og actionfilm.

S Setup Menu (Indstillingsmenu)

Justerer skærmmenuens (OSD) menuindstillinger Mange af disse indstillinger kan aktivere meddelelser på skærmen, så brugerne ikke skal genåbne menuen.

Sharpness (Skarphed)

Justerer billedkvaliteten på skærmen.

V ViewMode (Visningsfunktion)

ViewSonic's unikke ViewMode-funktion har forudindstillingerne "Game

(Spil)", "Movie (Film)", "Web", "Text (Tekst)", "MAC" og "Mono". Disse forudindstillinger er specielt designet til at give en optimeret seeroplevelse, når skærmen brugers i forskellige miljøer.

30

Fejlfinding

Dette afsnit beskriver nogle almindelige problemer, som du muligvis oplever, når du bruger skærmen.

Problem Mulige løsninger

Skærmen tænder ikke • Sørg for, at du har tændt skærmen ved at trykke på tænd/sluk -knappen.

• Sørg for, at ledningen er korrekt og sikkert forbundet til skærmen og stikkontakten.

• Slut en anden elektrisk enhed i stikkontakten for at se, om stikkontakten forsyner strøm.

Skærmen er tændt, men der vises ikke noget billede på skærmen

• Sørg for, at videokablet, der forbinder skærmen til computeren, er korrekt og sikkert forbundet.

• Juster lysstyrken og kontrasten.

• Sørg for, at den korrekte indgangskilde er valgt.

Forkerte eller unormale farver

Skærmbillede er for lyst eller mørkt

Skærmbilledet forsvinder af og til

• Hvis der mangler farver (rød, grøn eller blå), skal du kontrollere videokablet for at sikre, at det er korrekt og sikkert forbundet. Løse eller ødelagte stikben på kabelstikket kan forårsage ukorrekt tilslutning.

• Forbind skærmen til en anden computer.

• Juster lysstyrken og kontrasten i skærmmenuen.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

• Sørg for, at den korrekte indgangskilde er valgt.

• Kontroller for bøjede eller knuste stikben på videokabelstikket.

• Sørg for, at videokablet, der forbinder skærmen til computeren, er korrekt og sikkert forbundet.

Skærmbilledet er sløret

Skærmen er ikke centreret korrekt

• Juster opløsningen til det korrekte billedformat.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

• Juster de vandrette og vertikale indstillinger i skærmmenuen.

• Kontroller billedforholdet.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

Skærmbilledet er gult • Sørg for, at "Blåt lysfilter" er slået fra.

31

Problem

Skærmmenuen vises ikke på skærmen.

Menupunkterne i skærmmenuen kan ikke vælges

Knapperne på betjeningspanelet virker ikke

Nogle menupunkter kan ikke vælges i skærmmenuen

Ingen lyd

Mulige løsninger

• Se, om skærmmenuen er låst. Hvis skærmmenuen er låst, skal du holde 3 og 5 ned i 10 sekunder.

• Sluk skærmen, træk stikket ud og sæt det i igen, og tænd for skærmen.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

• Tryk kun på en tast ad gangen.

• Genstart computeren.

• Juster ViewMode eller indgangskilden.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

Skærmen kan ikke justeres

USB-enheder, der er tilsluttet skærmen, virker ikke

Den eksterne enhed er tilsluttet, men der vises ikke noget billede på skærmen

• Hvis du bruger øre- eller hovedtelefoner, skal du sørge for, at mini-stereo-stikket er tilsluttet.

• Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller skruet helt ned.

• Kontroller lydindgangsindstillingerne.

• Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i nærheden af eller på skærmen, og at der er nok fri afstand omkring den.

• For mere information, bedes du se “Sådan justeres synsvinklen” på side 14.

• Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.

• Prøv at skifte til en anden USB-port (hvis relevant).

• Nogle USB-enheder skal bruge mere strøm. Tilslut enheden direkte til computeren.

• Sørg for, at den er tændt

• Juster lysstyrken og kontrasteb i skærmmenuen.

• Kontroller tilslutningskablet og sørg for, at det er korrekt og sikkert tilsluttet. Løse eller ødelagte stikben på kabelstikket kan forårsage ukorrekt tilslutning.

32

Vedligeholdelse

Generelle forholdsregler

• Sørg for, at skærmen er slukket, og at strømkablet er trukket ud af stikkontakten.

• Sprøjt eller hæld aldrig væske direkte på skærmen eller kabinettet.

• Håndter skærmen forsigtigt, da den mørke farve gør at mærker tydeligere kan ses, end på en lysere skærm.

Rengøring af skærmen

• Tør skærmen af med en ren, blød, fnugfri klud. Dette fjerner støv og andre partikler.

• Hvis skærmen stadig ikke er ren, kan du putte lidt glasrens, der ikke indeholder ammoniak eller alkohol, på en ren, blød, fnugfri klud, og tør derefter skærmen af.

Rengøring af kabinettet

• Brug en blød, tør klud.

• Hvis kabinettet stadig ikke er ren, kan du putte lidt mild rengøringsmiddel, der ikke indeholder ammoniak eller alkohol, på en ren, blød, fnugfri klud, og tør derefter kabinettet af.

Ansvarsfraskrivelse

• ViewSonic® anbefaler ikke brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler på skærmen eller kabinettet. Nogle kemiske rengøringsmidler er blevet rapporteret at beskadige skærmen og/eller kabinettet.

• ViewSonic® er ikke ansvarlig for skader som følge af brug af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.

33

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Frameless Design
  • HDMI Cable in Every Box
  • Incredible Screen Performance
  • Adaptive Sync

Related manuals