Appendix. Garmin Vector™ 3

Appendix. Garmin Vector™ 3

4

Selecteer uw sensor.

5

Selecteer

Pedaallengte

.

6

Voer de pedaalarmlengte in en selecteer .

Appendix

Uw Vector systeem registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter kunnen helpen.

• Ga naar de Garmin Connect Mobile app.

• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

DeVector 3S upgraden naar een systeem met twee sensors

Voordat u het nieuwe rechterpedaal installeert, dient u het linkerpedaal te koppelen en te verbinden met een compatibel

Edge toestel of de Garmin Connect Mobile app.

1

Bekijk de Vector installatie-instructies (

De Vector onderdelen installeren

, pagina 1 ).

2

Verwijder het bestaande rechterpedaal.

3

Installeer het nieuwe rechterpedaal (

De pedalen installeren

, pagina 1 ).

4

Draai de pedaalarm.

5

Selecteer een optie om het rechterpedaal te verbinden met het linkerpedaal:

• Selecteer op uw compatibele Edge toestel de optie >

Sensors

. Selecteer dan eerst uw sensor en vervolgens

Sensordetails

>

Rechtervermogenssensor koppelen

.

Voer de sensor-id in die op het pedaal staat vermeld.

• Schakel in de toestelinstellingen in de Garmin Connect

Mobile app de optie

Rechterpedaal

in en voer de sensorid in die op het pedaal staat vermeld.

Vermogensgegevensvelden

OPMERKING:

Deze lijst bevat vermogensgegevensvelden voor het Edge 1030 toestel. Als u een ander compatibel toestel hebt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding bij uw toestel.

OPMERKING:

Gegevensvelden voor pedaalsouplesse, effectiviteit draaimoment en balans worden niet ondersteund door het Vector S systeem.

Balans

: De huidige vermogensbalans links/rechts.

Balans - 10 sec gemiddeld

: Het voortschrijdend gemiddelde

(10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans - 30 sec gemiddeld

: Het voortschrijdend gemiddelde

(30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans - 3 sec gemiddeld

: Het voortschrijdend gemiddelde

(drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans - Gemiddeld

: De gemiddelde vermogensbalans links/ rechts voor de huidige activiteit.

Balans - Ronde

: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.

Cadans

: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.

Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.

Cadans - Gemiddeld

: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Cadansgraf.

: Een lijndiagram dat uw cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Cadans - Ronde

: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Doelvermogen

: Het geleverde doelvermogen tijdens een activiteit.

Effectiviteit van draaimoment

: Meting van de pedaalslagenefficiëntie van een gebruiker.

Indoortrainer-weerstand

: Het weerstandsniveau van een indoor trainer.

PCO

: Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.

Pedaalsoepelheid

: De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.

PMO - Gemiddeld

: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige activiteit.

PMO - Ronde

: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige ronde.

Staafgrafiek cadans

: Een staafdiagram dat uw cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Staafgrafiek vermogen

: Een staafdiagram dat uw vermogen weergeeft.

Tijd in zone

: De tijd verstreken in elke vermogenszone.

Tijd staand

: De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Tijd staand - ronde

: De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Tijd zittend

: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Tijd zittend - ronde

: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Verm.fase - L. piek gem.

: De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Verm.fase - R. piek gem.

: De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Verm. - gem. 10 s - watts/kg

: Het voortschrijdend gemiddelde

(10 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Verm. - gem. 30 s - watts/kg

: Het voortschrijdend gemiddelde

(30 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Verm. - gem. 3 s - watts/kg

: Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Vermogen

: Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele vermogensmeter.

Vermogen - %FTP

: Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).

Vermogen - 10 sec gem.

: Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.

Vermogen - 30 sec gem.

: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.

Vermogen - 3 sec gem.

: Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.

Vermogen - Gemiddeld

: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Vermogen - IF

: De Intensity Factor ™ voor de huidige activiteit.

Vermogen - kJ

: De totale verrichte inspanningen

(uitgangsvermogen) in kilojoules.

Vermogen - Laatste ronde

: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.

Vermogen - Max. ronde

: Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Vermogen - Maximum

: Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Appendix 7

Vermogen - NP

: De Normalized Power

voor de huidige activiteit.

Vermogen - NP laatste ronde

: Het gemiddelde Normalized

Power van de laatste voltooide ronde.

Vermogen - NP ronde

: Het gemiddelde Normalized Power van de huidige ronde.

Vermogen - Ronde

: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Vermogensfase - L.

: De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

Vermogensfase - L. gemiddeld

: De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Vermogensfase - L. piek

: De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Vermogensfase - L. ronde

: De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Vermogensfase - Piek ronde links

: De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Vermogensfase - R.

: De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

Vermogensfase - R. gemiddeld

: De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Vermogensfase - R. piek

: De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Vermogensfase - R. Piek ronde

: De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Vermogensfase - R. ronde

: De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Vermogensgrafiek

: Een lijndiagram dat uw vermogen voor de huidige activiteit weergeeft.

Vermogenszone

: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.

Vermogen - TSS

: De Training Stress Score

voor de huidige activiteit.

Vermogen - watt/kg

: De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Vermogen - watt/kg - gemiddeld

: Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Vermogen - watt/kg - ronde

: Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram voor de huidige ronde.

Problemen oplossen

De Vector software bijwerken met behulp van de Edge

520, 820, 1000 of 1030

Voordat u de software kunt bijwerken, moet u uw Edge toestel koppelen met uw Vector systeem.

OPMERKING:

Het linkerpedaal ontvangt de software-update en stuurt deze naar het rechterpedaal.

1

Stuur uw ritgegevens naar uw Garmin Connect account.

Garmin Connect zoekt automatisch naar software-updates en verzendt deze naar uw Edge toestel.

2

Breng uw Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.

3

Draai de pedaalarm een paar keer rond.

Het Edge toestel vraagt u om software-updates die klaar staan te installeren.

4

Volg de instructies op het scherm.

De Vector pedalen herstellen

Als het toestel niet meer reageert, dient u het mogelijk te herstellen door het batterijdeksel te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Uw gegevens worden dan niet gewist.

1

Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel

À te verwijderen.

2

Vervang het deksel, en draai deze met de hand stevig vast.

OPMERKING:

Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.

3

Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel stevig vast te draaien.

OPMERKING:

Draai het batterijdeksel niet te stevig vast. Het deksel zit voldoende vast wanneer de afdichtring niet meer zichtbaar is.

Het rode pedaallampje knippert één keer.

Een statische draaimoment-test uitvoeren

LET OP

De statische draaimoment-test is bedoeld voor ervaren fietsers en installateurs. Deze test is onder normale omstandigheden niet nodig om goede resultaten te behalen met het Vector systeem. Deze test is beschikbaar voor compatibele Edge toestellen.

Garmin adviseert de statische draaimoment-test minimaal drie keer uit te voeren en de gerapporteerde draaimoment-waarden te middelen.

1

Ga naar www.support.garmin.com

.

2

Voer de naam van uw product in.

3

Voer vervolgens ''draaimoment-test'' in om de veelgestelde vragen over dit onderwerp te lezen.

Als na herhaalde statische draaimoment-tests de gerapporteerde draaimoment-waarden aanzienlijk afwijken van de verwachte waarde, kunt u een schaalfactor voor één of beide pedalen invoeren. De schaalfactor wordt in het pedaal opgeslagen en past de op het pedaal berekende vermogenswaarde aan. De schaalfactor wordt verzonden naar het Edge toestel en opgeslagen op het Edge toestel.

8 Appendix

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents