Опознайте вашата пръскачка. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Опознайте вашата пръскачка. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Опознайте вашата пръскачка

Опознайте вашата пръскачка

Стоящи модели

E

D

F

U

W

C

V

X/Z

P

R

B

N ti27260a

A Кран за заливане/пръскане

B Бутон PushPrime™

С Копче за управление на налягането

D Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.)

E Смукателна тръба

F Изпразнителна тръба (с дифузор)

G Пистолет за пръскане без въздух

H Реверсивен накрайник за пръскане

J Предпазител на накрайника

K Ключ за блокиране на спусъка

L Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

M Филтър за флуид към пистолета

(вътрешна ръкохватка)

N Помпа ProXChange™

(зад вратичката за лесен достъп)

A

3A3375E

T

J

H G

Q

K

M

L

P Фитинг към изходящия отвор за флуид на помпата (съединение на безкомпресорния маркуч)

Q Безкомпресорен маркуч

R Филтър за флуид InstaClean™

(вътрешен изходен отвор за флуида)

T Филтър на входния отвор

U Захранващ кабел

V Вратичка за лесен достъп

W Засмукване / Чашка на изпразнителната тръба

X/Z Помпа и инструмент за демонтаж на входния кран

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

Вижте

Бърза справка

, стр. 32 за повече

информация.

9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents