Модели с бункер. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Модели с бункер. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Опознайте вашата пръскачка

Модели с бункер

X

Z

D

P

R

E

C

N

B

F

A

V

J

H

G

K

M ti27262a L

A Кран за заливане/пръскане

B Бутон PushPrime

С Копче за управление на налягането

D Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.)

E Фуниеобразен бункер

F Изпразнителна тръба (с дифузор)

G Пистолет FTX за пръскане без въздух

H Реверсивен накрайник за пръскане, окончателно фино пръскане

J Предпазител на накрайника

K Ключ за блокиране на спусъка

L Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

M Филтър за флуид към пистолета

(вътрешна ръкохватка)

N Помпа ProXChange™

(зад вратичката за лесен достъп)

3A3375E

U

Q

P Фитинг към изходящия отвор за флуид на помпата (съединение на безкомпресорния маркуч)

Q Безкомпресорен маркуч

R Филтър за флуид InstaClean™

(вътрешен изходен отвор за флуида)

T Филтър на входния отвор, отвътре на бункера, не е показан

U Захранващ кабел

V Вратичка за лесен достъп

X Инструмент за демонтаж на помпата

Z Инструмент за демонтаж на входния кран

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

Вижте

Бърза справка

, стр. 32 за повече

информация.

11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents