Пускане в действие. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Пускане в действие. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Пускане в действие

Пускане в действие

Процедура за освобождаване на налягането.

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, щом видите този символ.

ti24931a

3.

Завъртете управлението на налягането на най-ниската настройка.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно. За да помогнете за предотвратяване на сериозно нараняване от флуид под налягане, например инжектиране в кожата или разплискване на флуид, следвайте процедурата за освобождаване на налягането

, щом пръскачката бъде спряна и преди почистването или проверката й или преди обслужване на оборудването.

1.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция

OFF

. ti27493a

4.

Поставете изпразнителната тръба в един съд и разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME (изпразване), за да освободите налягането.

5.

Задръжте пистолета стабилно към съда и го насочете в него. Освободете блокировката на спусъка и го натиснете, за да освободите налягането.

2.

Поставете отново блокировката на спусъка.

Винаги задействайте блокировката на спусъка, когато пръскачката е спряна, за да предотвратите случайно натискане на спусъка.

3A3375E ti25497b

6.

Поставете отново блокировката на спусъка.

7.

Ако подозирате, че накрайникът на пръскачката е задръстен, или че налягането не е напълно освободено: a.

МНОГО ВНИМАТЕЛНО разхлабете задържащата гайка на предпазителя на накрайника за пръскане или края на съединението на маркуча, за да освободите налягането постепенно.

13

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents