Съхраняване на промивна течност. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Съхраняване на промивна течност. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Пускане в действие b.

Разхлабете напълно гайката или съединението.

c.

Почистете маркуча или накрайника за пръскане от запушването.

Кран за заливане/пръскане

Има два вида кранове за заливане/пръскане, използвани при тази група пръскачки Graco.

Първият вид кран за заливане/пръскане използва копче, което може да бъде завъртано между позициите PRIME и SPRAY.

ЗАЛИВАНЕ GX 19

ПРЪСКАНЕ FinishPro GX 19, GX 21 ti27120a

ПРЪСКАНЕ GX 19 ti27264a

Съхраняване на промивна течност

Това устройство за пръскане е доставено от завода с малко количество материал за тестване в системата.

Важно е да промиете този материал от пръскачката, преди да я използвате за пръв път:

Вижте

Съвместимост на флуида за почистване

, стр. 30 и

Инструкции за статично заземяване

, стр. 31 за допълнителна информация.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Уверете се, че ключът ON/OFF (Вкл./Изкл.) е на позиция

OFF

.

ti27121a

Другият вид кран за заливане/пръскане използва лост, който може да бъде превключван между позициите PRIME и SPRAY.

ЗАЛИВАНЕ FinishPro GX 19, GX 21

Стоящи модели a.

Разделете изпразнителната тръба

(по-малка) от смукателната тръба

(по-голяма).

ti27263a ti27266a

14 3A3375E

b.

Разположете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

Пускане в действие c.

Потопете смукателната тръба в съд, частично запълнен с вода или промивна течност.

ti27268a c.

Налейте приблизително две кварти

(два литра) вода или промивна течност в бункера.

3.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

Модели с бункер

a.

Повдигнете изпразнителната тръба със задържащия елемент извън бункера.

b.

Докато придържате задържащия елемент на изпразнителната тръба и изпразнителната тръба успоредно на горния ръб на съда за отпадъчна боя, завъртете задържащия елемент около устната на съда. Изпразнителната тръба не трябва да бъде вътре в съда за отпадъчна боя.

ti27232a

4.

Поставете захранващия кабел в правилно заземен електрически контакт.

3A3375E 15

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents