Пълнене на помпата. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Пълнене на помпата. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Пускане в действие

5.

Натиснете два пъти бутона PushPrime, за да разхлабите входната съчма.

ti27136a

6.

Центрирайте индикатора за настройка с маркирането Prime/Clean на копчето за управление на налягането.

Prime/Slow ti31710a

7.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

ON

.

Струята под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. Не спирайте течове с ръката си или с парцал.

10.

Проверете за течове. Ако се получат течове,

извършете Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13, после затегнете всички фитинги и повторете Пускане в действие

. Ако вече няма течове, продължете със следващия етап.

Пълнене на помпата

1.

Преместете смукателната тръба в съда за боя и я потопете в боята. При моделите с бункер добавете и боя в бункера.

2.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

ON

.

3.

Изчакайте да видите боята да излиза през изпразнителната тръба.

4.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

OFF

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Някои флуиди може да се покачват по-бързо, ако ключът ON/OFF за кратко е изключен, така че помпата да се забави и спре. Завъртете ключа ON/OFF няколко пъти на двете позиции, ако е необходимо.

Пълнене на пистолета

1.

Задръжте пистолета срещу съда за отпадъчна боя. Насочете пистолета в съда за отпадъчна боя.

a.

Разблокирайте спусъка. b.

Дръпнете и задръжте спусъка.

c.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

d.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

A B C

8.

Щом пръскачката започне да изпомпва, промивният разтворител и въздушните мехурчета ще бъдат изтласкани от системата. Оставете течността да изтича от изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя зе 30 до 60 секунди.

При моделите с бункер оставете течността да изтича от изпразнителната тръба, докато бункерът е почти изпразнен.

9.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

OFF

.

16

D ti27867a

2.

Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато започне да излиза само боя.

3A3375E

3.

Освободете спусъка. Блокирайте спусъка.

4.

Преместете изпразнителната тръба в съда за боя и я прикрепете към смукателната тръба.

При моделите с бункер прикрепете изпразнителната тръба към бункера.

ti27139a

ЗАБЕЛЕЖКА:

Щом двигателят спре, пръскачката е готова за боядисване. Ако двигателят продължава да работи, пръскачката не е правилно залята,

повторете

Пълнене на помпата

и

Пълнене на пистолета

.

Пускане в действие

3A3375E 17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents