Как да се пръска. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Как да се пръска. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Как да се пръска

Как да се пръска

c.

Завъртете напред ръкохватката във форма на стрела върху накрайника за пръскане към позиция за пръскане.

4.

Завинтете комплекта на накрайника за пръскане на пистолета и го затегнете.

Монтаж на накрайника за пръскане

За да предотвратите течове от накрайника на пръскачката, уверете се, че накрайника и предпазителя му са правилно монтирани.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Блокирайте спусъка.

3.

Проверете дали накрайника за пръскане и частите на предпазителя му са правилно сглобени в указания ред.

SPRAY

TIP

ПРЕДПА-

TIP

GUARD

КАУЧУКОВА

RUBBER

GASKET/

METAL SEAL

ti27480a

Пръскане

Когато се използва реверсивен накрайник за пръскане RAC X™ FF LP Fine Finish Low Pressure, налягането на пръскане може да се понижи.

Пръскането с по-ниско налягане води до намаляване на прекомерното пръскане и износването на накрайника на пръскачката.

Регулирайте налягането на пръскачката, за да намалите прекомерното пръскане.

RETAINING

NUT

ti27140a a.

Използвайте накрайника за пръскане, за да центрирате гарнитурата и уплътнителя на предпазителя на накрайника.

18 ti27143a b.

Накрайникът за пръскане трябва да бъде изтласкан докрай в предпазителя му. Завъртете накрайника, за да го избутате надолу.

ti31709a

Атомизиран, равномерно разпределен ветрилообразен модел

Опашки ti27145a 3A3375E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents