Настройване на управлението на налягането. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Настройване на управлението на налягането. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Как да се пръска

Настройване на управлението на налягането

Копчето за настройване на налягането позволява неограничено регулиране на налягането. За да намалите прекомерно пръскане, винаги започвайте при най-ниската настройка на налягане и повишавайте налягането до минималната стойност, която води до приемлива следа от пръскането.

HI

3000 psi

(207 бара, 20,7 MPa)

Пръскане Prime / Clean

1500 psi

(103 бара, 10,3 MPa)

Плавно

500 psi

(34,5 бара, 3,5 MPa) ti5597b

За да изберете функцията, центрирайте символа върху копчето за управление на налягането спрямо индикатора за настройката на пръскачката.

Избиране на накрайник и налягане

Вижте таблицата за препоръчваното налягане на пръскане за вашия материал.

Направете справка за боята (материала) в препоръките на производителя.

Максимални размери на отворите за пръскане, поддържани от пръскачката:

– GXFF, GX19, FinishPro GX19: 0,019 in. (0,48 mm)

– GX21: 0,53 mm (0,021 in.)

Байцове Емайл лакове

Пръскане с ниско налягане

Пръскане с ниско налягане

Покрития

Видове грунд

Пръскане с ниско налягане

Бои за вътрешно боядисване

Пръскане с ниско налягане

Настройване на управлението на налягането

Размер на отвора на накрайника

0,28 mm (0,011 in.)

0,33 mm (0,013 in.)

0,38 mm (0,015 in.)

0,43 mm (0,017 in.)

0,48 mm (0,019 in.)

0,53 mm (0,021 in.)

 

Бои за фасадно боядисване

Пръскане с ниско налягане

Накрайници за окончателно пръскане

Накрайниците за окончателно пръскане имат допълнителен отвор, който осигурява по-фино пулверизиране на материала.

Размер

Настройване на управлението на налягането

0,20 mm (0,008 in.)

0,25 mm (0,010 in.)

0,31 mm (0,012 in.)

0,36 mm (0,014 in.)

0,41 mm (0,016 in.)

Полиуретан

Пръскане с ниско налягане

Лак

Пръскане с ниско налягане

Покрития

Шлайф-грунд Емайл лакове

Пръскане с ниско налягане

Пръскане с ниско налягане

Латекс

Пръскане с ниско налягане

3A3375E 19

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents