Методи за пръскане. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to My manuals
54 Pages

advertisement

Методи за пръскане. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Как да се пръска

Методи за пръскане

Използвайте парче ненужен картон, за да практикувате тези основни методи на пръскане, преди да започнете да пръскате повърхността.

Дръжте пистолета на 25 cm (12 инча) от повърхността и го насочете направо към повърхността. Накланянето на пистолета спрямо ъгъла на пръскане ще причини неравномерно покритие.

30 cm

(12 in.)

РАВНО-

МЕРНО

ПОКРИТИЕ

ДЕБЕЛО ПОКРИТИЕ

НЕРАВНОМЕР

НО ПОКРИТИЕ

ТЪНКО

ПОКРИТИЕ

Извийте китката, за да поддържате пистолета насочен направо.

Ветрилообразно движение с устройството за пръскане към директно пръскане под ъгъл причинява неравномерно покритие.

РАВНОМЕРНО

EVEN FINISH

Насочване на пистолета

Целете се в центъра на пръскане от пистолета в долния ръб на предишната следа, като припокривате всяка следа наполовина.

ti2038a

Качество на следата от пръскането

Една добра следа от пръскане е равномерно положена, щом удари повърхността.

Пръсканият материал трябва да бъде пулверизиран (равномерно полаган, без луфтове и ръбове).

ti2036a

Задействане на пистолета

Дръпнете спусъка след като започнете да браздите. Отпуснете спусъка преди да свършите да браздите. Пистолетът трябва да се движи, когато спусъкът се дърпа и отпуска.

опашки- tails- gaps at edges pressure too low ti5592a

TIA

Ако опашките продължават да присъстват при най-високо налягане на пръскане:

Накрайникът за пръскане може да е износен.

Вижте

Избиране на накрайника за пръскане

, стр. 30.

По-малък накрайник за пръскане може да е необходим.

Материалът може да се нуждае от разреждане. Ако материалът се нуждае от разреждане, следвайте препоръките на производителя.

20 3A3375E

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents