Почистване на задръствания в накрайника. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Почистване на задръствания в накрайника. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Почистване на задръствания в накрайника

В случай че частици или отломки задръстват накрайника за пръскане, тази пръскачка е проектирана за реверсивен накрайник, който бързо и лесно почиства частиците без разглобяване на пръскачката.

Вижте

Прецедете боята , стр. 12 за допълнителна

информация.

1.

Освободете спусъка. Блокирайте спусъка.

Завъртете накрайника на позиция без задръстване. Разблокирайте спусъка.

Пръскайте с пистолета в съда за отпадъчна боя, за да почистите задръстването.

Отстраняване на задръстване

Как да се пръска

2.

Блокирайте спусъка. Завъртете накрайника обратно на позиция за пръскане.

Освободете предпазителя на спусъка и продължете пръскането.

Пръскане ti24676a ti24674a

3A3375E 21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents