Почистване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Почистване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Почистване

Почистване

Почистване на пръскачката след всяка употреба води до затруднено първоначално пускане при следващия път на употребата й.

4.

Разделете изпразнителната тръба (по-малка) от смукателната тръба (по-голяма).

Почистване от контейнера

(

Само при стоящи модели)

Почистване от контейнера работи само с моделите, които имат смукателна тръба.

За дълготрайно съхранение направете справка в

Съхранение

, стр. 29.

Вижте

Съвместимост на флуида за почистване

, стр. 30 и

Инструкции за статично заземяване

, стр. 31.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане. ti27405a

5.

Разположете празен съд за отпадъчна боя и съд за промивен флуид един до друг.

6.

Разположете смукателната тръба в съда за промивен флуид. Използвайте вода за боя на водна основа и уайтспирт или съвместим с него промивен разтворител на маслена основа за боя на маслена основа.

Разположете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

ti25197a

3.

Демонтирайте смукателна тръба и изпразнителната тръба от съда с боята, избършете излишната боя отвън. ti27495a

22 3A3375E

Почистване

7.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean

(Заливане/Почистване). ti27264a

Prime/Slow ti31710a

8.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

9.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

10.

Промивайте докато 1/3 приблизително от промивния флуид бъде изпразнена от съда.

11.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Етап 12 е за връщане на боята

от маркуча в съда за боята. 50 фута (15 m) маркуч съдържа приблизително 1 кварта (1 литър) боя.

12.

За да възстановите боята в маркуча: a.

Задръжте пистолета стабилно към съда за боя.

b.

Насочете пистолета в съда за боя.

c.

Разблокирайте спусъка. d.

Дръпнете и задръжте спусъка.

e.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

f.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

ON

.

g.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

13.

Както държите спусъка на пистолета, бързо го пренасочете в съда за отпадъчна боя. Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

ti27151a

14.

Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Поставете отново блокировката на спусъка.

ti27121a

3A3375E ti24931a

23

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents