Принудително промиване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Принудително промиване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Почистване

15.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

3.

Разположете празен съд за отпадъчна боя и съд за боя един до друг.

ti27153a

4.

Повдигнете смукателната тръба и изпразнителната тръба от съда с боята.

Оставете боята да се изпразни в съда за боя.

5.

Разположете смукателната и изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

6.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean.

ti27232a

16.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

OFF

.

17.

Почистете филтъра. Вижте

Почистване на

InstaClean

филтъра за флуид , стр. 28.

18.

Напълнете агрегата с Pump Armor

Вижте

Съхранение

, стр. 29.

флуид.

Принудително промиване

(GX 21, само за материали на водна основа)

Принудителното промиване е по-бърз метод за промиване. Може да се използва само след пръскане с покрития на водна основа.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Демонтирайте накрайника за пръскане и комплекта на предпазителя му и ги поставете в съда за отпадъчна боя.

Prime/Slow ti31710a

7.

Завинтете съединението на крана за принудително промиване към градински маркуч. Затворете крана.

24 3A3375E

8.

Пуснете водата. Отворете крана.

Изплакнете боята от смукателната тръба, изпразнителната тръба и филтъра на входния отвор, после затворете крана.

ti27156a

9.

Развинтете филтъра на входния отвор от смукателната тръба. Поставете филтъра за входния отвор де се изплакне в съда за отпадъчна боя.

Почистване

14.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Етап 15 е за връщане на боята от

маркуча към съда за боята. 50 фута (15 m) маркуч съдържа приблизително 1 кварта (1 литър) боя.

15.

За да възстановите боята в маркуча: a.

Задръжте пистолета стабилно към съда за боя.

b.

Насочете пистолета в съда за боя.

c.

Разблокирайте спусъка. d.

Дръпнете и задръжте спусъка.

e.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

ti27121a ti27158a

10.

Съединете градински маркуч към смукателната тръба със съединението на крана за принудително промиване. Оставете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

11.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

ON

.

12.

Отворете съединението на крана за принудително промиване.

ti27160a

13.

Пропуснете вода през пръскачката в съда за отпадъчна боя за около 20 секунди.

3A3375E ti27264a f.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

ON

.

g.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

16.

Както държите спусъка на пистолета, бързо го пренасочете в съда за отпадъчна боя.

Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

17.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean.

25

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents