Промиване на бункера. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Промиване на бункера. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Почистване

18.

Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Поставете отново блокировката на спусъка.

3.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане. За допълнителна

информация вижте Почистване на пистолета , стр. 28.

ti24931a

19.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

ti25197a

4.

Демонтирайте изпразнителната тръба от бункера с боята, избършете излишната боя отвън.

5.

Разположете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

ti27232a

20.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

OFF

.

Промиване на бункера

(

Само за стоящи модели)

Вижте

Съвместимост на флуида за почистване

, стр. 30.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Излейте всичкия оставащ материал от бункера.

26 ti27268a

6.

Налейте промивния флуид в бункера.

Използвайте вода за боя на водна основа и минерални разтворители (уайтспирит) за боя на маслена основа.

3A3375E

7.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean.

Почистване f.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

12.

Както държите спусъка на пистолета, бързо го пренасочете в съда за отпадъчна боя.

Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

Prime/Slow ti31710a

8.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

9.

Промивайте докато приблизително 1/3 от промивния флуид бъде изпразнена от бункера.

10.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Етап 11 е за връщане на боята от

маркуча към съда за боята. 15 m (50 фута) маркуч съдържа приблизително 1 кварта (1 литър) боя.

11.

За да възстановите боята в маркуча: a.

Насочете пистолета в съда за боя.

b.

Разблокирайте спусъка. c.

Дръпнете и задръжте спусъка.

d.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

13.

ti27151a

Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Поставете отново блокировката на спусъка.

ti24931a

14.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

ti27264a e.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

ON

.

ti27263a

15.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

OFF

.

16.

На пръскачки с филтър вижте

Почистване на InstaClean ™ филтъра за флуид

, стр. 28.

17.

Напълнете агрегата с Pump Armor

флуид. Вижте

Съхранение

, стр. 29.

складиран

3A3375E 27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents