филтъра за флуид. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

 филтъра за флуид. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Почистване

Почистване на InstaClean ™ филтъра за флуид

(По опция)

Филтърът за флуид InstaClean предотвратява навлизането на частици в маркуча за боя. След всяка употреба го демонтирайте и почистете, за да осигурите максимални параметри.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Разединете маркуча за пръскане без въздух

(A) от пръскачката

3.

Развинтете изходния фитинг (B).

4.

Демонтирайте филтъра за флуид InstaClean

(C).

Почистване на пистолета

1.

Почистете филтъра за флуида за пистолета с вода или промивен флуид и четка всеки път, когато промивате системата. Сменете филтъра на пистолета, ако е повреден.

ti27494a

2.

Демонтирайте накрайника за пръскане и комплекта на предпазителя му и ги почистете с вода или промивен флуид и четка.

C

B

A tti27179a

5.

Проверете филтъра за флуид InstaClean (C) за отломки. Ако е необходимо почистете филтъра с вода или промивен разтворител и мека четка.

a.

Монтирайте затворения (квадратния) край на филтъра за флуид InstaClean (C) в пръскачката.

b.

Завинтете изходния фитинг (B) в пръскачката.

6.

Затегнете изходния фитинг и свържете отново маркуча (A) към пръскачката.

Използвайте гаечен ключ, за да затегнете надеждно.

ti27152a

3.

Избършете боята от външната страна на пистолета като използвате мек парцал, навлажнен с вода или промиващ флуид.

28 ti27122a

3A3375E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents