Съхранение. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Съхранение. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Съхранение

Съхранение

С правилно съхранение пръскачката ще бъде готова за употреба следващия път, когато е необходима.

4.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

Винаги прекарвайте флуид за съхранение Pump

Armor през системата след почистване. Водата, оставаща в пръскачката, ще доведе до корозия и

ще повреди помпата. Следвайте

Почистване

, стр.

22 или

Принудително промиване

, стр. 24

Преди складиране на пръскачката се уверете, че всичката вода е източена извън нея и маркучите.

Не допускайте вода да замръзне в пръскачката или маркуча.

Не складирайте пръскачката под налягане.

Съхранявайте пръскачката вътре.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

При стоящите модели поставете смукателна тръба в бутилката с флуид Pump Armor, а изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

ti27232a

5.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция

ON

.

6.

Завъртете копчето за управление на налягането по часовниковата стрелка, докато помпата работи.

ti27187a

3.

При моделите с бункер налейте Pump Armor в бункера е поставете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

3A3375E ti27188a

7.

Когато флуида за съхранение протече от изпразнителната тръба (5-10 секунди) завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция OFF .

8.

Поставете крана Prime/Spray

(Заливане/Пръскане) на позиция SPRAY, за да запазите флуида за съхранение в пръскачката по време на съхранението й.

9.

Закрепете пластмасова торба около смукателната и изпразнителната тръба, за да улавяте всички кондензати.

29

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents