Справка. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Справка. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Справка

Справка

Избиране на накрайника за пръскане

Избиране на размер на накрайника

Накрайниците за пръскане биват с различни размери на отворите за пръскане за пръскане на набор от флуиди. Вашата пръскачка включва накрайник за употреба при повечето приложения за полагане на боя. Иизползвайте таблиците за

покритията на стр. 19, за да определите диапазона

на препоръчваните размери на отвори в накрайника за всеки вид флуид.

Указания:

Когато пръскате накрайника се износва и разширява. Започвайки с размер на отвора на накрайника, по-малък от максималния, вие ще си разрешите да пръскате в рамките на номиналния капацитет на потока на пръскачката.

Употребявайте по-големи размери на отворите на накрайника за по-плътни покрития и по-малки размери на отворите на накрайника за по-тънкослойни покрития.

Накрайниците се износват от употребата и се нуждаят от периодична смяна.

Размерът на отвора на накрайника управлява дебита на потока - количеството боя, което излиза от пистолета.

Ширина на вентилатора

Широчината на конуса е размера на следата на пръскане, която определя площта, покривана при всеки ход.

Указания:

Изберете най-добрата широчина на конуса, подходяща за повърхността за пръскане.

По-широки конуси позволяват да се осигури по-добро покритие на широки, отворени повърхности.

По-тесни конуси осигуряват по-добро управление при малки, затворени повърхности.

Разбиране на номера на накрайника

Последните три цифри в номера на накрайника

(т.е.: 221413) съдържа информация относно размера на отвора и широчината на конуса върху повърхността, когато пистолетът е държан на 30,5 cm (12 инча) от пръсканата повърхност.

= approximate на широчината

413 tip has

20-25 cm (8-10 инча)

8-10 in. (20-25 cm) широчина на конуса.

fan width.

413 накрайник

413 tip has размер на a 0.013 in.

hole size

Последните две цифри = размера на отвора на накрайника в хилядни от инча.

Съвместимост на флуида за почистване

Материали на маслена или водна основа

Когато пръскате материали на водна основа

, промийте системата грижливо с вода.

Когато пръскате материали на маслена основа

, промийте системата грижливо с минерални разтворители (уайтспирит) или съвместим промивен флуид на маслена основа.

За да пръскате материали на водна основа след пръскане на материали на маслена основа

, първо промийте системата грижливо с вода. Водата, изтичаща от изпразнителната тръба трябва да бъде чиста и без разтворител преди

да започнете пръскане с материали на водна основа.

30 3A3375E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents