Бърза справка. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Бърза справка. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Справка

Бърза справка

S

T

U

V

Страница 9

Наименование

A

B

С

D

E

Кран за стартиране/пръскане

Описание

На позиция PRIME флуидът се насочва към

• изпразнителната тръба.

На позиция SPRAY флуидът под налягане се насочва към маркуча за боядисване.

Автоматично освобождава налягането в системата при положения с прекомерно налягане.

Бутон PushPrime

Копче за контролиране на налягането

Избутва входната съчма, когато е натиснат, за да я разхлаби.

Повишава (по часовниковата стрелка) и снижава (срещу часовниковата стрелка) налягането на флуида в помпата, маркуча и пистолета за пръскане. За да изберете функцията, центрирайте символа върху копчето за управление на

налягането спрямо индикатора, стр. 13.

Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.) Превключва пръскачката ON (Вкл.) и OFF (Изкл.)

Смукателна тръба/Бункер Изтегля флуид от съда за боя в помпата.

F Тръба за изпразване Изпразва флуида в системата по време на заливане и освобождаване на налягането.

G

H

Пистолет за пръскане без въздух

Реверсивен накрайник за пръскане

Изразходва флуид.

Пулверизира флуида за полагане, образува следа и управлява потока на флуида в зависимост от размера на отвора.

Объща обратно позицията, отпушва запушени накрайници без разглобяване.

J

K

L

M

Предпазител на накрайника

Блокировка на спусъка на

пистолета (стр. 12)

Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

Филтър за флуид към пистолета

Намалява опасността от нараняване чрез впръскване на флуид.

Предотвратява случайно дърпане на спусъка на пистолета.

Винтово съединение за маркуч без въздух.

филтрира влизащия флуид в пистолета за пръскане, за да намали задръстването на накрайника.

N

P

Q

R

W

X

Z

Помпа ProXChange Изпомпва и поставя под налягане флуида, като го подава към маркуча за боядисване.

Фитинг към изходния отвор за флуид на помпата

Винтово съединение за маркуч без въздух.

Безкомпресорен маркуч Провежда флуид под високо налягане от помпата към

Филтър за флуид

InstaClean

™ пистолета за пръскане.

Филтрира постъпващия флуид от помпата, за да намали

• запушванията на накрайника и да подобри окончателното пръскане.

Самопочиства се само по време на освобождаване на налягането.

Халка за окачване на съда За транспортиране на съда чрез неговата ръкохватка.

Филтър на входния отвор Предотвратява отломки да навлизат в помпата.

Захранващ кабел Включва се в източник на захранване.

Вратичка за лесен достъп Вратичката за лесен достъп позволява бърз достъп до помпата. Отворете вратичката на помпата чрез изтегляне навън на зъбчетата, докато плъзгате вратичката встрани от входа на помпата.

Засмукване/Чашка на изпразнителната тръба

Инструмент за демонтаж на помпата

Инструмент за демонтаж на входния кран

Свързване за принудително промиване

Задържа смукателния и изпразнителния маркучи.

Използвайте прореза в структурата, за да демонтирате/монтирате салниковата набивка.

Прорез в структурата осигурява инструментите бързо да демонтират/монтират входния кран без допълнителни инструменти.

Съединява градински маркуч към смукателната тръба за флуидите на водна основа за принудително промиване.

32 3A3375E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents