Техническо обслужване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Техническо обслужване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Техническо обслужване

Техническо обслужване

Рутинното техническо поддържане е важно, за да осигури правилната работа на вашата пръскачка.

Дейности Интервал

Проверете/почистете филтъра InstaClean, входния филтър за флуида и филтъра на пистолета.

Ежедневно или всеки път при пръскане

Проверете отворите на кожуха на двигателя за блокиране.

Ежедневно или всеки път при пръскане

УВЕДОМЛЕНИЕ

Пазете вътрешните задвижващи части на тази пръскачка от вода.

Отвори в капака ще позволят охлаждане на механичните части и електрониката вътре. Ако попадне вода в тези отвори, пръскачката може да заработи неправилно или да се повреди за постоянно.

Демонтаж на помпата

На пръскачките FinishPro с бункер, той трябва да бъде демонтиран преди помпата да може да се демонтира.

Винаги извършвайте

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13 преди

започване на някакви ремонти по помпата.

1.

Изтеглете страничните зъбчета на вратичката за лесен достъп до помпата към вас при избутване на цялата вратичка далеч от входния край на помпата.

2.

Сега повдигнете вратичката, така че да се извърти извън хода й.

Маркучи без въздух

Проверявайте маркуча за повреда всеки път при пръскане. Не правете опити да ремонтирате маркуч, ако оплетката или фитингите му са повредени. Не използвайте маркучи, по-къси от

7,6 m (25 фута). Да се затяга с гаечни ключове, използвайки два гаечни ключа.

Накрайници за пръскане

След пръскане винаги почиствайте накрайниците със съвместим почистващ флуид и четка.

Накрайниците може да налагат смяна след

57 литра (15 галона) или могат да продължат работа до 227 литра (60 галона) в зависимост от абразивните качества на боята.

Ремонт на помпата

Когато набивките на помпата се износят, боята започва да изтича извън помпата.

Закупете ремонтен комплект за помпата и го монтирайте според инструкциите, дадени с него, преди следващата работна задача.

Вижте

Помпен агрегат

, стр. 46 или се

консултирайте с Graco/M AGNUM оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизин център.

1

2

3 ti27463a

3A3375E 33

Техническо обслужване

3.

Плъзнете помпения агрегат извън монтажните щифтове.

Демонтаж на входния кран

Комплексен инструмент е включен към структурата, за да демонтирате комплекта на входния кран от помпата. Ако подозирате, че входният кран е задръстен или е залепнал, демонтирайте го, почистете го или го сменете.

1.

Демонтирайте смукателната тръба или бункера от пръскачката.

2.

Въведете помпения входен отвор в конструкцията и разхлабете входния кран.

Демонтирайте входния кран.

ti26930a

Инструмент за демонтаж ProXChange

Комплексен инструмент е включен към структурата, за да демонтирате уплътняващия комплект. Вижте ръководството за ремонт на помпата за подробни ремонтни инструкции.

ti27479a

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не разхлабвайте съчмата и пружината вътре във входния кран. Тя може да изпадне навън, когато входният кран е демонтиран. Помпата няма да подкачва без съчмата и пружината.

34 ti26931a ti27498a

3.

Почистете всички отломки, подсушете боята в кухината и сменете съчмата и пружината.

Затегнете входния кран към помпата като ползвате комплексния инструмент върху конструкцията.

3A3375E

Монтаж на помпата

1.

Плъзнете помпения агрегат върху монтажните щифтове.

Техническо обслужване

3.

Завъртете вратичката за лесен достъп до помпата до затваряне при избутване на цялата вратичка към входния край на помпата.

1

2

3 ti27036a

2.

Придвижете биелата на помпата нагоре или надолу, докато калпачето се изравни с отвора във вилката.

ti27478a

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вратичката трябва да бъде напълно затворена и заключена преди да се работи с пръскачката.

ti27037a

3A3375E 35

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents