Списък на частите за DI стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Списък на частите за DI стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

DI Стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221

Списък на частите за DI стоящи пръскачки 24Y680, 17G183,

17H218, 17H219, 17H221

Реф. Част Описание Кол.

Реф. Част Описание Кол.

1* КОМПЛЕКТ, двигател включва

1a, 22

17K684 120V, Модел 24Y680 (Серия А)

17F757 120V, Модел 24Y680 (Серия B)

1

1

24 17D161 ТРЪБА, смукателна, възел включва 24a-24e, 46, 47

24a 195108 ТРЪБА, изпразнителна

24b 116295 СКОБА, тръба

1

1

1

17L083 230V, Модели 17G183, 17H218,

17H219, 17H221 (Серия А)

1

24c 195400 КЛИПС, тръба

24d 115489 СКОБА, тръба за изпразване

1

2

17F758 230V, Модели 17G183, 17H218,

17H219, 17H221 (Серия B)

1 24e 115099 ШАЙБА, маркуч

25 17J029 ЕТИКЕТ, десен

1

1

1

1

1a 16X980 КОМПЛЕКТ, вентилатор

2

3

17J869 КОМПЛЕКТ, предавка и вилка включва 5

КАБЕЛ, силов

17J173

17J175

120V, Модел 24Y680

230V, Модел 17G183

17J405

17L301

17J864

230V, Модел 17H219, 17H221

230V, Модел 17H218

КОМПЛЕКТ, вилка 5

7

8

9

10

10a

17J908 ПОМПА, раб. обем

КОЖУХ, двигател включва 9, 56

17K688 Модели 24Y680, 17H219,

17J865

17H221 (Серия А)

Модели 24Y680, 17H219,

17L101

17H221 (Серия B)

Модели 17G183, 17H218

(Серия А)

Модели 17G183, 17H218 17J887

(Серия B)

118444 ВИНТ, маш. с шестоъгълна

17J866

17F233 глава и шайба 10-24 x 0,5"

КОМПЛЕКТ, капак, преден включва 9, 10a, 10b, 10c, 12

КАПАК, помпа, заключване

10b 17F262 КАПАК, кабел

10c 128551 КАБЕЛ, персонален компютър, преходно у-во

12 115478 ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо, цил. глава

13 15X737 КЛЮЧ (превключвател), скоба

14 17J618 КОЖУХ, боядисан

15

17J867

17J885

КОМПЛЕКТ, управление включва 15a, 16

120V, Модел 24Y680

230V, Модели 17G183, 17H218,

17H219, 17H221

15a 119276 ПРЕДПАЗИТЕЛ, 12,5A с постепенно действие,

110V/120V

129882 ПРЕДПАЗИТЕЛ, 6,3A с постепенно действие, 230V

16 117501 ВИНТ, PlastiteTM

17 118899 КЛЮЧ (превключвател), люлеещ

18 115498 ВИНТ, маш. с вътр.

19 17F940 шестоъгълно гнездо в главата

РАМА, пряко потапяне

20 15G857 КАЛПАК, опора

21 15G838 ЧАШКА, засмукване/изпразване

22 128795 ВИНТ, шестоъгълна глава,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

26 17J030

27 17J028

ЕТИКЕТ, ляв

ЕТИКЕТ, преден

30 247340 МАРКУЧ, свързан, 1/4" x 50 фута

31 ПИСТОЛЕТ, пулверизиращ

17J910 Модели 24Y680, 17G183,

17H218, 17H221

16X214 Модел 17H219

34 122667 ВИНТ, самопробивен, с шестоъгълна глава

41 17J444

42 17J277

СКРАП, пренасяне

ВАНИЧКА, капкоуловител

45 245856 КОМПЛЕКТ, манометър, налягане Модели 17G183,

17H218

46 244035 ДЕФЛЕКТОР, с накрайник

47 288716 ФИЛТЪР

48 120736 ВИНТ, с шестоъгълна глава, с опорен праг

49 102040 ГАЙКА, заключване,

56  ЕТИКЕТ, предупреждение

17K018 Модели 24Y680, 17H221

16G596 Модели 17G183, 17H218

17K016 Модел 17H219

57 

58 

КАРТА, медицинска тревога

(не е показана)

222385 EN, ES, FR

17A134 EN, ZH, KO

ЕТИКЕТ, предупреждение за кабел

17K020 Модели 24Y680, 17H221

15H087 Модел 17H219

67 242001 КАБЕЛЕН НАБОР, EU Модел

17H218, 17H221, 17H219

68 195551 СТОПОРНА ШАЙБА, щепсел

Модел 17H218, 17H221,

17H219

69 287121 КАБЕЛЕН НАБОР,

Италия/Дания/Швеция Модел

17H218

70 17J242 КАБЕЛЕН НАБОР, UK Модел

17H218

71 242005 КАБЕЛЕН НАБОР, AU Модел

17H221, 17H219

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

*

За комплект четки за двигател, поръчайте

17U193.

 Етикетите, табелите и картите за обозначаване на опасност или предупреждение се предлагат безплатно при смяна.

1

1

1

3A3375E 43

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents