Списък на части за помпата. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Списък на части за помпата. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Помпен агрегат

Списък на части за помпата

i Реф.

Част Описание

1 17G447 КАРТЕР, помпа

17H605 Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

2 17D364 ВОДАЧ, съчма

Кол.

3 128336 ПРУЖИНА, натиск

4 105445 СЪЧМА, 0,5"

5 117501 ВИНТ, маш., с вътр. шестоъгълно гнездо в

1

1

1

1

1

2

6 главата

КОМПЛЕКТ, входен отвор в картера включва 2, 3, 4, 6a

17J876 Модели 24Y680, 17G183,

17H218, 17H219, 17H221

17J877 Модели 17H211, 17H214

17J924 Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

6a 124582 НАБИВКА, О-пръстен

7 17J878 КОМПЛЕКТ, PushPrime включва 7a, 7b

7a 16P303 НАБИВКА, О-пръстен

7b 17K420 ЕТИКЕТ, PushPrime

8 КОМПЛЕКТ, кран, изпразнителен, включва 9, 10, 11

235014 Модели 17H211, 17H214

17J925 Модели 24Y680, 17F924,

17G183, 17G184,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

10

17H218, 17H219,

17H221, 17H222, 17H223

ЦОКЪЛ, кран

224807 Модели 17H211, 17H214

РЪКОХВАТКА, кран, изпразване

187625 Модели 17H211, 17H214

15Y185 Модели 24Y680, 17F924,

17G183, 17G184,

17H218, 17H219,

17H221, 17H222, 17H223 включва 11

11 111600 ЩИФТ, с жлеб, Модели

17H211, 17H214

1

1

1

1

Реф.

Част Описание

12 288747 КОМПЛЕКТ, филтър

(Не се монтира на всички модели)

13 120776 НАБИВКА, О-пръстен

14 24Y327 КОМПЛЕКТ, ремонт на контакт включва 12, 13

15 17J880 КОМПЛЕКТ, ремонт на изходен кран включва

42

16 128323 ПРУЖИНА, кран

21 16D531 НАБИВКА, О-пръстен

25 24Y472 КОМПЛЕКТ, ремонт,

28 бутало на помпа, включва 9, 16, 21

КОМПЛЕКТ, управление на налягането включва

5, 28a, 28b, 28c, 29, 30

17J881 Модели 17H211, 17H214

17J927 Модели 24Y680, 17F924,

17G183, 17G184,

17H218, 17H219,

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17H221, 17H222, 17H223

28a 15A464 ЕТИКЕТ, управление

28b 17P739 ЕТИКЕТ, управление

28c 106555 О-пръстен

29 17F227 СКОБА, електрически конектор

30 КОМПЛЕКТ,екран, проводник

1

17F229 Модели 17H211, 17H214 1

17J882 Модели 24Y680, 17F924, 1

1

1

1

17G183, 17G184,

17H218, 17H219,

17H221, 17H222, 17H223

42 122486 НАБИВКА, О-пръстен

43 16X147 МАНОМЕТЪР, налягане

Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

44 155541 ФИТИНГ, шарнир

Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

1

1

1

3A3375E 47

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents