Технически спецификации. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Технически спецификации. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Технически спецификации

Технически спецификации

GX 19, GX 21, FinishPro GX 19

GX 19, GX 21, FinishPro GX 19

САЩ

Пръскачка

Максимално работно налягане на флуида

Максимална производителност

GX 19/FinishPro GX 19

GX 21

Максимален размер на накрайника

GX 19/FinishPro GX 19

GX 21

Изход на флуида с резба npsm (ам. резба)

Минимум за генератора

Изисквания за захранването

GX 19

GX 21

Размери

Височина

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Дължина

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Широчина

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Тегло

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Диапазон на температура на съхранение 

Диапазон на работната температура 

3000 psi

0,38 gpm (галона/мин.)

0,47 gpm (галона/мин.)

0,019 инча

0,021 инча

0,6 cm (1/4 инча)

18,4 инча

22 инча

19,6 инча

16,7 инча

18,4 инча

20,2 инча

13,5 инча

12 инча

13,5 инча

25 паунда

29 паунда

28 паунда

–30° до 160°F

40° до 115°F

3500 W

Метричен

207 бара, 20,7 MPa

1,4 lpm (литра/мин.)

1,8 lpm (литра/мин.)

0,48 mm

0,53 mm

0,6 cm (1/4 инча)

110–120V, 8A / 220–240V, 5A / 1Ø

110–120V, 12 A / 220–240V, 10 A / 1Ø

467 mm

559 mm

49,8 cm

475 mm

467 mm

51,3 cm

34,3 cm

305 mm

34,3 cm

11,3 kg

13,2 kg

12,1 kg

-35° до 71°C

4° до 46°C

50 3A3375E

Технически спецификации

GX 19, GX 21, FinishPro GX 19

САЩ Метричен

Шум**

Звуково налягане

Звукова мощност

83 dBa*

93 dBa*

Конструктивни материали

Мокрещи се материали по всички модели неръждаема стомана, месинг, кожа, полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE), карбид, найлон, алуминий,

PVC, полипропилен, флуореластомер

Забележки

* Пусковите налягания и работният обем за цикъл може да се променят на основата на условията на засмукване, хидравличното налягане, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването. Звукова мощност, измерена съгласно ISO-9614.

 Когато помпата е складирана с незамръзващ флуид. Ще настъпи повреда на помпата, ако вода или латексова боя замръзне в нея.

 Пластмасовите части ще се повредят при удар в условия на ниска температура.

 Изменения във вискозитета на боята при много ниски или много високи температури могат да повлияят на работата на устройството за пръскане.

3A3375E 51

Технически спецификации

GX FF

GX FF

САЩ Метричен

Пръскачка

Максимално работно налягане на флуида

Максимална производителност

Максимален размер на накрайника

Изход на флуида с резба npsm (ам. резба)

Минимум за генератора

Изисквания за захранването

Размери

Височина

Дължина

Широчина

Тегло

Диапазон на температура на съхранение 

Диапазон на работната температура 

Шум**

Звуково налягане

Звукова мощност

Конструктивни материали

3000 psi

0,38 gpm (галона/мин.)

0,019 инча

0,6 cm (1/4 инча)

19,6 инча

20,2 инча

13,5 инча

14,1 kg (31 lb)

–30° до 160°F

207 бара, 20,7 MPa

1,4 lpm (литра/мин.)

0,48 mm

0,6 cm (1/4 инча)

1500 W

110–120V, 8A / 220–240V, 5A, 1Ø

40° до 115°F

83 dBa*

93 dBa*

49,8 cm

51,3 cm

34,3 cm

14,1 kg

-35° до 71°C

4° до 46°C

Мокрещи се материали по всички модели неръждаема стомана, месинг, кожа, полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE), карбид, найлон, алуминий,

PVC, полипропилен, флуореластомер

Забележки

* Пусковите налягания и работният обем за цикъл може да се променят на основата на условията на засмукване, хидравличното налягане, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването. Звукова мощност, измерена съгласно ISO-9614.

 Когато помпата е складирана с незамръзващ флуид. Ще настъпи повреда на помпата, ако вода или латексова боя замръзне в нея.

 Пластмасовите части ще се повредят при удар в условия на ниска температура.

 Изменения във вискозитета на боята при много ниски или много високи температури могат да повлияят на работата на устройството за пръскане.

52 3A3375E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents