Prestatiegrafieken. Graco 3A4074E, SaniForce™ 1040e elektrisch aangedreven membraanpomp, Bediening

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Prestatiegrafieken. Graco 3A4074E, SaniForce™ 1040e elektrisch aangedreven membraanpomp, Bediening | Manualzz

Prestatiegrafieken

bij ondergedompelde inlaat. De luchtdruk is 10 psi

(0,7 bar) hoger gemaakt dan de uitlaatdruk.

1.

Kies een debiet en uitlaatdruk onder de vermogenslimiet. Door buiten dat gebied te gaan, wordt de levensduur van de pomp verkort.

2.

Stel de VFD-frequentie in overeenkomstig het gewenste debiet. Het debiet neemt toe met de uitlaatdruk (lager dan 10 psi, 0,7 bar) en met de inlaatdruk.

3.

Om erosie door cavitatie te voorkomen, moet de beschikbare netto positieve zuigdruk (NPSHa) van het systeem hoger zijn dan de vereiste netto positieve zuigdruk (NPSHr) . Zie de lijn in de grafiek.

A Vermogenslimiet

B Vereiste netto positieve zuigdruk (NPSHr)

Voor continu gebruik wordt aangeraden binnen het grijze gebied te blijven.

80

(5.5, 0.55)

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

0

13

(48)

3

(11)

5

(19)

25

(96)

10

(38)

40

(144)

53

(192)

15

(57)

A

20

(76)

67

(240)

B

25

(95)

80

(288)

30

(114)

93

(337)

100

90

10

35

(132)

0

80

70

60

50

40

30

20

3A4074E 49

Prestatiegrafieken

80

(5.5, 0.55)

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

0

60 120

5

(19)

10

(38)

180

A

B

15

(57)

A Vermogenslimiet

B Vereiste netto positieve zuigdruk (NPSHr)

Voor continu gebruik wordt aangeraden binnen het grijze gebied te blijven.

240

20

(76)

300

25

(95)

360

50

45

10

30

(114)

5

20

15

40

35

30

25

50 3A4074E

80

(5.5, 0.55)

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

0

Prestatiegrafieken

60

5

(19)

120

A

180

10

(38)

15

(57)

B

240

20

(76)

300

25

(95)

30

(114)

0

10

5

25

20

15

360

50

45

40

35

30

3A4074E 51

Prestatiegrafieken

In de grafieken ziet u twee situaties wat betreft luchtdruk en pulsatiedemping. De grafieken geven de relatie aan tussen de uitlaatdruk en het uitlaatdebiet, in het geval van sterke pulsatiedemping

(low pulsation mode, boven de grenslijn) en in doorvoermodus (transfer mode, onder de lijn). Pas snelheid en luchtdruk van de pomp aan om het gewenste resultaat te krijgen.

A 20 Hz, 73 cycli per minuut

B 40 Hz, 145 cycli per minuut

C 60 Hz, 217 cycli per minuut

D Luchtdruk van 1,4 bar (20 psi)

E Luchtdruk van 2,8 bar (40 psi)

F Luchtdruk van 4,1 bar (60 psi)

G Grenslijn (gebied met pulsatiedemping is grijs).

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

D

5

(19)

A

10

(38)

E

B

G

15

(57)

F

C

20

(76)

25

(95)

30

(114)

52 3A4074E

Prestatiegrafieken

Om een bepaald debiet te krijgen, moet de vloeistof bij de inlaat met een zekere druk binnenkomen, om cavitatie te voorkomen. Deze minimaal vereiste druk is in de grafiek aangegeven met NPSHr (van Net

Positive Suction Head required) De eenheid is voeten waterdruk absoluut. De NPSHa (beschikbare druk) moet groter zijn dan de NPSHr (vereiste druk), ter voorkoming van cavitatie en daarmee voor grotere efficiëntie en langere levensduur van de pomp. U kunt de NPSHa als volgt berekenen:

= H a

± H zz

– H fff

–– vv

H a is de absolute druk aan het vloeistofoppervlak van de voorraadtank. Dit is bij een geventileerde tank normaal de atmosferische druk, bijv. 34 voet waterkolom (102 kPa) bij zeeniveau.

H z is de verticale afstand (het hoogteverschil) in voet tussen het vloeistofoppervlak in de tank en de hartlijn van de pompinlaat. Deze waarde is positief als de vloeistof hoger staat dan de pomp en negatief als dat niveau zich lager bevindt dan de pomp. Houd daarbij wel rekening met het laagste niveau dat de vloeistof kan bereiken naarmate die verbruikt wordt.

H vp is de absolute dampdruk van de vloeistof bij de pomptemperatuur.

3A4074E 53

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents