<b>8. </b>PROBLEEMOPLOSSING. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>8. </b>PROBLEEMOPLOSSING. AEG HE634070XB | Manualzz

7.2 De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken. Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Gebruik de speciale schraper op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Verwijder nadat de kookplaat

voldoende is afgekoeld: kalk- en

8. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Wat moet je doen als ...

waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje niet-schurend reinigingsmiddel.

Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

Verkleuring glanzende metalen

verwijderen: reinig het glazen oppervlak met een doek en een oplossing van water met azijn.

Probleem

Je kunt de kookplaat niet inscha‐ kelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

De zekering is doorgeslagen.

Oplossing

Verzeker je ervan dat de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zeke‐ ringen keer op keer doorslaan, neem je contact op met een erkende installa‐ teur.

Raak slechts één sensorveld aan.

Je hebt 2 of meer sensorvelden te‐ gelijkertijd aangeraakt.

STOP+GO is in werking.

Water of vetvlekken op het bedie‐ ningspaneel.

Je hebt iets op een of meer sensor‐ velden geplaatst.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Als de kookplaat wordt uitge‐ schakeld, klinkt er een geluids‐ signaal.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

De zone is niet heet omdat deze slechts kortstondig is gebruikt, of de sensor is beschadigd.

De zone is heet.

Automatisch opwarmen werkt niet.

De hoogste kookstand is ingesteld.

Je kunt de buitenste ring niet in‐ schakelen.

Raadpleeg ‘Dagelijks gebruik’.

Reinig het bedieningspaneel.

Verwijder het voorwerp van de sensor‐ velden.

Als de zone voldoende lang gebruikt is om heet te zijn, neem je contact op met een erkende servicedienst.

Laat de zone voldoende afkoelen.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Schakel eerst de binnenste ring in door de kookstand te wijzigen.

NEDERLANDS 63

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents