<b>9. </b>TECHNISCHE GEGEVENS. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>9. </b>TECHNISCHE GEGEVENS. AEG HE634070XB | Manualzz

Probleem Mogelijke oorzaak

Het is normaal dat er een donkere zone op de meervoudige zone is.

Er is een donker deel op de meervoudige zone.

De sensorvelden worden heet.

Er klinkt geen geluidsignaal wan‐ neer je de tiptoetsen van het be‐ dieningspaneel aanraakt.

De pan is te groot of je plaatst deze te dicht bij de bedieningsknoppen.

De signalen zijn uit.

gaat aan.

en een getal gaan branden.

Kinderbeveiligingsinrichting of Blok‐ kering werkt.

Er is een fout opgetreden in de kookplaat.

Je kunt een constant piepgeluid horen.

gaat aan.

8.2 Als je geen oplossing kunt vinden...

Als je niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met je verkoper of een erkende serviceafdeling. Geef de gegevens op het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich in de hoek van het glazen oppervlak) en een

Oplossing

Plaats grotere pannen indien mogelijk op de achterste kookzones.

Schakel de geluiden in. Raadpleeg

‘Dagelijks gebruik’.

Raadpleeg ‘Dagelijks gebruik’.

De elektrische aansluiting is ver‐ keerd.

De tweede fase van de stroomtoe‐ voer ontbreekt.

Schakel de kookplaat uit en schakel deze na 30 seconden weer in. Wan‐ neer weer verschijnt, trek je de stekker van de kookplaat uit het stop‐ contact. Steek de stekker van de kook‐ plaat er na 30 seconden weer in. Als het probleem zich blijft voordoen, neem je contact op met een erkende servicedienst.

Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Laat de installatie controleren door een erkende elektri‐ cien.

Controleer of de kookplaat goed aan‐ gesloten is op het lichtnet. Verwijder de zekering, wacht een minuut, en plaats de zekering weer terug.

foutmelding die gaat branden. Zorg ervoor dat je de kookplaat correct gebruikt. Als dit niet het geval is, is het onderhoud van een servicemonteur of dealer niet gratis, ook tijdens de garantieperiode. De informatie over garantieperiode en geautoriseerde servicecentra vind je in het garantieboekje.

9. TECHNISCHE GEGEVENS

9.1 Typeplaatje

Model HE634070XB

Type 60 HAD C6 AO

Serienr. ................

PNC 949 595 055 03

220-240 V 50-60 Hz

Gemaakt in: Duitsland

7.1 kW

64 NEDERLANDS

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents