<b>1. </b>TURVALLISUUSTIEDOT. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>1. </b>TURVALLISUUSTIEDOT. AEG HE634070XB | Manualzz

TÄYDELLISIÄ TULOKSIA

Kiitos, kun valitsit tämän AEG-tuotteen. Olemme luoneet sen antamaan sinulle moitteettoman suorituskyvyn monien vuosien ajan innovatiivisilla tekniikoilla, jotka helpottavat elämää – nämä ovat ominaisuuksia, joita et ehkä löydä tavallisista laitteista.

Käytä muutama minuutti aikaasi lukeaksesi, kuinka saat kaiken kaiken hyödyn irti laitteesta.

Vieraile verkkosivullamme:

Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita: www.aeg.com/support

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa: www.registeraeg.com

Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia: www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme:

Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja

Yleistietoa ja vinkkejä

Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT..............................................................................................83

2. TURVALLISUUSOHJEET.............................................................................................85

3. ASENNUS.....................................................................................................................87

4. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 89

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.............................................................................................. 91

6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................... 93

7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................................94

8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................................95

9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................................96

10. ENERGIATEHOKKUUS..............................................................................................97

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU............................................................................................97

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta

SUOMI 83

henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella.

Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

VAROITUS: Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois uunin lähettyviltä sen ollessa toiminnassa tai jäähtymässä käytön jälkeen. Laitteen esillä olevat osat kuumentuvat käytön aikana.

Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.

VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista, ja se voi aiheuttaa tulipalon.

Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

84 SUOMI

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents