<b>4. </b>TUOTEKUVAUS. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>4. </b>TUOTEKUVAUS. AEG HE634070XB | Manualzz

4. TUOTEKUVAUS

4.1 Keittoaluejärjestely

1 1

145 mm

145 mm

1 2 1

4.2 Käyttöpaneelin painikkeet

1 2 3 4

1 Keittoalue

2 Käyttöpaneeli

5

6

7

1

2

3

4

5

9 8

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

Kuvaus Koske‐ tuspai‐ nike

Toiminto

-

-

-

-

-

Tehotason näyttö

Keittoalueiden ajastimen ilmaisi‐ met

Ajastimen näyttö

Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja pois pääl‐ tä.

Tehotason näyttäminen.

Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.

Ajan osoittaminen minuutteina.

Keittoalueen valitseminen.

SUOMI 89

6

7

8

9

Koske‐ tuspai‐ nike

Toiminto

/

-

-

Lukko / Lapsilukko

STOP+GO

4.3 Tehotasojen näytöt

Kuvaus

Ajan lisääminen tai vähentäminen.

Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja pois pääl‐ tä.

Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.

Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.

Näyttö

-

+ numero

/ /

Kuvaus

Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.

Keittoalue on toiminnassa.

STOP+GO on kytketty päälle.

Automaattinen kuumentaminen on kytketty päälle.

Toimintahäiriö.

OptiHeat Control (3-vaiheinen jäännöslämmön merkkivalo): edelleen toiminnassa / läm‐ pimänä pito / jälkilämpö.

Lukko / Lapsilukko on kytketty päälle.

Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.

4.4 OptiHeat Control (3-vaiheinen jäännöslämmön merkkivalo)

VAROITUS!

/ / Niin kauan kuin merkkivalo palaa, on olemassa jälkilämmön aiheuttama palovammojen vaara.

Merkkivalot / / tulevat näkyviin, kun keittoalue on kuuma. Merkkivalot ilmoittavat käytössä olevien keittoalueiden jälkilämmön tason.

Merkkivalo voi myös ilmestyä:

• viereisille keittoalueille vaikka et olisi niitä käyttämässä,

• kun kuumia keittoastioita asetetaan kylmälle keittoalueelle,

• kun keittotaso on kytketty pois päältä, mutta keittoalue on edelleen kuuma.

Merkkivalo sammuu, kun keittoalue on jäähtynyt.

90 SUOMI

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents