<b>6. </b>VIHJEITÄ JA NEUVOJA. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>6. </b>VIHJEITÄ JA NEUVOJA. AEG HE634070XB | Manualzz

Aseta ensin tehotaso.

Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta . syttyy neljän sekunnin ajaksi. Ajastin toimii edelleen.

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa painiketta . Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.

Kun sammutat keittotason, myös tämä toiminto sammuu.

5.8 Uunin lapsilukko

Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.

Toiminnon toimintaan kytkeminen: keittoalueen on oltava pois päältä. Kosketa

4 sekunnin ajan, kunnes vilkkuu.

Kosketa . syttyy 4 sekunnin ajaksi.

Toiminnon pois toiminnasta kytkeminen: keittoalueen on oltava pois päältä. Kosketa

4 sekunnin ajan, kunnes vilkkuu.

Kosketa painiketta . syttyy 4 sekunnin ajaksi.

Voit ohittaa toiminnon vain yhtä

keittoaikaa koskien: kytke keittoalue toimintaan. syttyy. Kosketa painiketta 4

6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Ruoanlaittovälineet

• Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

• Varmista, että keittoastioiden pohjat ovat puhtaat ja kuivat ennen niiden asettamista keittotasolle.

• Keittoastioita ei saa liu’uttaa keraamisen lasin pinnalla tai hangata siihen naarmuuntumisen estämiseksi.

sekunnin ajan, kunnes syttyy kaikkiin alueisiin. Aseta tehotaso 4 sekunnin

kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa. Kun kytket laitteen pois toiminnasta, toiminto kytkeytyy takaisin toimintaan.

5.9 OffSound Control

(Äänimerkkien poistaminen käytöstä ja käyttöön ottaminen)

Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. Kosketa

• painiketta kolmen sekunnin ajan. tai syttyy. Kosketa ajastimen painiketta seuraavien asetuksien valitsemiseksi:

- äänimerkit pois käytöstä

• - äänimerkit käytössä.

Vahvista valinta odottamalla, kunnes keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Kun toiminto on asetettu asentoon ,

äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa tapauksissa:

• Hälytinajastin laskee

• Ajanlaskenta-automatiikka laskee

• käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin esine.

Emaloidusta teräksestä valmistetut tai alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat voivat aiheuttaa värimuutoksia keraamiseen pintaan.

6.2 Öko Timer (Eko-ajastin)

Energian säästämiseksi keittoalueen vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen kuin ajanlaskenta-automatiikan äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.

SUOMI 93

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents