<b>9. </b>TEKNISET TIEDOT. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>9. </b>TEKNISET TIEDOT. AEG HE634070XB | Manualzz

Ongelma

menee päälle.

ja jokin numero menevät päälle.

Mahdollinen syy

Lapsilukko tai Lukko on kytketty päälle.

Keittotason toiminnassa on virhe.

Laitteesta kuuluu jatkuva piippaa‐ va äänimerkki.

Sähkökytkentä on väärä.

menee päälle.

Virransyötön toinen vaihe puuttuu.

8.2 Jos ratkaisua ei löydy…

Jos et itse löydä ratkaisua, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita laitteen arvokilpeen merkityt tiedot. Anna myös kolminumeroinen kirjainkoodi lasikeramiikalle (lasipinnan kulmassa) ja virheilmoitus. Varmista, että olet

Korjaustoimenpide

Katso kohta ”Päivittäinen käyttö”.

Sammuta keittotaso ja kytke se uudel‐ leen toimintaan 30 sekunnin kuluttua.

Jos syttyy uudelleen, kytke keitto‐ taso irti verkkovirrasta. Kytke keittota‐ so takaisin verkkovirtaan 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelma jatkuu, ota yh‐ teyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Irrota keittotaso verkkovirrasta. Ota yh‐ teyttä pätevään sähköasentajaan asennuksen tarkistamiseksi.

Tarkista, onko keittotaso kytketty oi‐ kein verkkovirtaan. Irrota sulake, odota yhden minuutin ajan ja laita sulake ta‐ kaisin paikoilleen.

käyttänyt keittotasoa oikealla tavalla. Muussa tapauksessa huoltoteknikon tai jälleenmyyjän suorittama huolto ei ole ilmaista takuuaikanakaan. Takuuaikaa ja valtuutettuja huoltokeskuksia koskevat tiedot on ilmoitettu takuukirjassa.

9. TEKNISET TIEDOT

9.1 Arvokilpi

Malli: HE634070XB

Tyyppi: 60 HAD C6 AO

Sarjanro .................

AEG

9.2 Keittoalueiden määritykset

Keittoalue

Vasen edessä

Vasen takana

Oikea edessä

Oikea takana

PNC 949 595 055 03

220–240 V 50–60 Hz

Valmistettu: Saksa

7.1 kW

Nimellisteho (suurin tehotaso) [W]

800 / 1600 / 2300

1200

1200

1500 / 2400

Keittoalueen halkaisija [mm]

120 / 175 / 210

145

145

170 / 265

96 SUOMI

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents