<b>10. </b>ENERGIATEHOKKUUS. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>10. </b>ENERGIATEHOKKUUS. AEG HE634070XB | Manualzz

Käytä korkeintaan keittoalueen halkaisijan kokoista keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

10. ENERGIATEHOKKUUS

10.1 Tuotetiedot*

Mallin tunniste

Keittotason tyyppi

Keittoalueiden lukumäärä

Kuumennusteknologia

Ympyränmuotoisten keittoalueiden halkaisija (Ø)

Ei-ympyränmuotoisten keittoalueiden pituus (L) ja le‐ veys (W)

Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking)

Energiankulutus, keittotaso (EC electric hob)

* Euroopan unionin alueelle EU-asetuksen

66/2014 mukaisesti. Valko-Venäjälle säädöksen STB 2477-2017, Liite A mukaisesti. Ukrainalle säädöksen 742/2019 mukaisesti.

EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet – Osa 2:

Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat

10.2 Energiansäästö

Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Vasen edessä

Vasen takana

Oikea edessä

Oikea takana

Vasen edessä

Vasen takana

Oikea edessä

Oikea takana

HE634070XB

Kalusteeseen asennettava keittotaso

4

Säteilevä lämmitin

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 26,5 cm

W 17,0 cm

194,9 Wh/kg

188,0 Wh/kg

188,0 Wh/kg

191,6 Wh/kg

190,6 Wh/kg

• Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.

• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.

• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen kytkemistä toimintaan.

• Keittoastian pohjan tulee vastata keittoalueen halkaisijaa.

• Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.

• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.

• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

SUOMI 97

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents