De kinderslotoptie inschakelen:. AEG T3DBN79V

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

De kinderslotoptie inschakelen:. AEG T3DBN79V | Manualzz

NEDERLANDS 13

1.

Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen.

2.

Wacht ongeveer 8 seconden.

3.

Houd ( A ) en ( E ) tegelijkertijd ingedrukt.

Eén van deze lampjes gaat branden:

• maximum droge wasgoed

• droger wasgoed

• het standaard droge wasgoed

4.

Blijf op de toets ( F ) drukken totdat het indicatielampje van het correcte niveau aan gaat.

5.

Houd de toetsen ( A ) en ( E ) gedurende ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de aanpassing te bevestigen.

8.2 Kinderslotfunctie

Deze optie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen terwijl een programma in werking is. De programmaknop en de tiptoetsen zijn vergrendeld.

Enkel de UIT-schakelaar in ontgrendeld.

De kinderslotoptie inschakelen:

1.

Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen.

2.

Wacht ongeveer 8 seconden.

3.

De tiptoetsen ( C ) en ( D ) tegelijkertijd ingedrukt houden. Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

U kunt het kinderslot tijdens een programma uitschakelen. Houd dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uit gaat.

8.3 Zoemer permanent uit

Houd om de geluidssignalen in en uit te schakelen ongeveer 2 seconden de tiptoetsen ( A ) en ( B ) gelijktijdig ingedrukt.

9.

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE

KEER GEBRUIKT

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt:

• Maak de trommel van de droogautomaat schoon met een vochtige doek.

• Start een programma van 1 uur met nat wasgoed.

10.

DAGELIJKS GEBRUIK

10.1 Een programma starten zonder een uitgestelde start

1.

Bereid het wasgoed voor en plaats de kledingstukken in het apparaat.

LET OP!

Zorg bij het sluiten van de deur dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

2.

Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

14 www.aeg.com

Op het display wordt de programmaduur weergegeven.

De droogtijd die u ziet op het display, wanneer het katoenprogramma is geselecteerd, heeft betrekking op de waslading van 5 kg en standaardomstandigheden.

De werkelijke droogtijd hangt af van het type van de lading (hoeveelheid en samenstelling), de kamertemperatuur en de vochtigheid van uw wasgoed na het centrifugeren.

3.

Druk op de tiptoets Start/Pauze.

Het programma wordt gestart.

10.2 Startuitstel van een programma

1.

Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

2.

Blijf op de startuitsteltoets drukken totdat de tijd die u wilt instellen, op het display wordt weergegeven.

U kunt de start van een programma uitstellen tussen 30 minuten en 20 uur.

3.

Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.

Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

10.3 Een programma wijzigen

1.

Draai de programmaknop naar

OFF

2.

Stel het programma in.

10.4 Aan het einde van het programma

Als het programma is voltooid:

11.

AANWIJZINGEN EN TIPS

11.1 Wasgoed voorbereiden

• Sluit de ritsen.

• Het indicatielampje knippert.

• U hoort met tussenpozen een geluidssignaal (als de zoemerfunctie aan is).

• Het indicatielampje Filter gaat branden.

• Het Start/Pauze-lampje brandt.

Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in de anti-kreukbeveiligingfase werken.

In de anti-kreukbeveiligingfase worden de kreukels uit uw kleding gehaald.

U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat deze fase is voltooid. Wij adviseren u voor de beste resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de fase bijna of volledig is voltooid.

Na afloop van de antikreukbeveiligingfase:

• Het indicatielampje brandt, maar knippert niet.

• Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.

1.

Draai de programmaknop naar

OFF

2.

Open de deur van het apparaat.

3.

Haal het wasgoed uit de trommel.

4.

Sluit de deur van het apparaat.

Reinig altijd het filter als het programma is voltooid.

10.5 Stand-byfunctie

Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch uit:

• Als na 5 minuten geen programma start.

• 5 minuten na afloop van het wasprogramma.

• Sluit de drukknoopjes van dekbedovertrekken.

• Droog geen losse bandjes of linten

(bijvoorbeeld de koorden van een schort). Maak ze aan elkaar vast voordat u het programma start.

• Maak alle zakken leeg.

• Draai de kledingstukken met een katoenen voering binnenstebuiten.

Het katoen moet aan de buitenkant zitten.

• Stel altijd het programma in dat geschikt is voor het soort wasgoed.

• Doe lichte en donkere kleuren niet samen.

• Gebruik een geschikt programma voor katoen, jersey en gebreide kleding om krimp te verminderen.

NEDERLANDS 15

• Overschrijd de maximale lading niet die in het programmahoofdstuk wordt aangegeven of wordt getoond op het scherm.

• Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor machinedrogen. Zie de wasvoorschriften op de kledingstukken.

• Droog grote en kleine items niet samen. Kleine items kunnen in de grote verstrikt raken en ongedroogd blijven.

Wasvoorschrift Beschrijving

Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.

Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.

Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.

Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.

12.

ONDERHOUD EN REINIGING

12.1 Het filter schoonmaken

Aan het einde van elke cyclus zal het filterlampje branden om u te laten weten dat het filter moet worden gereinigd.

Het filter vangt de pluizen op. De pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.

1.

Open de deur.

16 www.aeg.com

2.

Trek aan het filter.

3.

Open het filter.

4.

Maak het filter schoon met een vochtige hand.

5.

Maak, indien nodig, het filter schoon met warm water en een borstel.

6.

Sluit het filter.

7.

Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger worden gebruikt.

8.

Zet het filter in de filterhouder.

12.2 De trommel reinigen

WAARSCHUWING!

Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.

Gebruik een gewone zeepreiniger om de binnenzijde van de trommel en de trommelhouders te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

12.3 Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen

Gebruik een standaard zeepsop om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.

Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die roest kunnen veroorzaken.

NEDERLANDS 17

13.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem

U kunt het apparaat niet activeren.

Het programma start niet.

De deur van het apparaat gaat niet dicht.

Op het display verschijnt een lange programmaduur. 1)

Mogelijke oplossing

Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.

Controleer de zekering in de zekeringenkast

(huisinstallatie).

Druk op Start/Pauze.

Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.

Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.

Zorg dat het filter schoon is.

Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.

Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog is.

Op het display verschijnt een korte programmaduur.

Stel het programma Tijd of Extra Droog in.

Op het display verschijnt Err 2) .

Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het apparaat uit- en inschakelen.

Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.

Op het display verschijnt (bijv. E51 ) 2) .

Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling.

1)

Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.

2) alleen drogers met het display.

Als de droogresultaten niet naar tevredenheid zijn.

• Het ingestelde programma was onjuist.

• Het filter is verstopt.

• Er zat te veel wasgoed in het apparaat.

• De trommel is vuil.

• Verkeerde instelling van de geleidingssensor.

• De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.

18 www.aeg.com

14.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte x breedte x diepte

Maximale diepte met de apparaatdeur open

Maximale breedte met de apparaatdeur open

Afstelbare hoogte

Trommelinhoud

Maximaal laadvolume

Spanning

Frequentie

850 x 600 x 600 mm (maximaal 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)

108 l

7 kg

230V

50 Hz

Niveau geluidsvermogen

Totaal vermogen

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een volle lading.

1)

Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een deellading. 2)

66 dB

2600 W

C

4,25

2,35

kWh

kWh

Jaarlijks energieverbruik

3) 510,00 kWh

Links-aan modus stroomverbruik

4)

0,90 W

Uit-modus stroomverbruik

4)

Type gebruik

0,10 W

Huishoudelijk

Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C tot + 35°C

Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt

IPX4

1)

Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.

2)

Overeenkomstig EN 61121. 3,5 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.

3)

Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).

4)

In overeenstemming met EN 61121.

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening

392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

NEDERLANDS 19

14.1 Verbruiksgegevens

Programma Centrifugeren op / restvocht Droogtijd 1)

Energieverbruik

2)

Kastdroog

Strijkdroog

Katoen Eco 7 kg

1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

Katoen Eco 3,5 kg

100 min.

115 min.

75 min.

87 min.

3,70 kWh

4,25 kWh

2,55 kWh

3,20 kWh

Kastdroog 1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

61 min.

70 min.

2,05 kWh

2,35 kWh

Kastdroog

Synthetica 3 kg

1200 tpm / 40% 40 min.

1,20 kWh

800 tpm / 50% 46 min.

1,47 kWh

1)

Voor deelladingen is de cyclusduur korter en verbruikt het apparaat minder energie.

2)

Een ongeschikte omgevingstemperatuur en/of slecht gecentrifigureerd wasgoed kunnen de cyclusduur verlengen en het energieverbruik verhogen.

15.

MONTAGE

15.1 Ontpakken

LET OP!

Voordat u de droger in gebruik neemt, moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.

1.

Open de vuldeur.

3.

Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.

2.

Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de trommel.

20 www.aeg.com

15.2 Ventilatieslang

Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.

Zorg ervoor dat de lengte van de ventilatieslag kleiner is dan 2 m en dat deze maximaal 2 bochten bevat.

WAARSCHUWING!

Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan bijvoorbeeld een afzuigkap, een schoorsteen of een rookkanaal dat ontworpen is om uitlaatgassen van een apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren.

Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat de droger is uitgerust met de flexibele slang om zijn “uitlaatgassen” ten minste tot voorbij keukenonderdelen af te voeren.

Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt belemmerd. Als er een permanente slang aan een externe muur of plafond is bevestigd, moet men ervoor zorgen dat deze over een minimale capaciteit van 150 m3/u beschikt. Als de droogtrommel zich naast de koken bevindt, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieslang niet gekneld wordt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee het apparaat is uitgerust in werking treden.

Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.

Als de slang te lang is en de kamertemperatuur laag is, kan het vocht in de slang condenseren tot water. Dit is normaal. Om te voorkomen dat dit water in de slang komt, wordt het aangeraden om een klein gat (dia. 3 mm) te boren in het laagste punt van de slang en er een kleine bak onder te plaatsen.

(Zie afbeelding, punt B ).

B

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents