Montage. AEG T3DBN79V

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Montage. AEG T3DBN79V | Manualzz

Montage

Er zijn 3 ventilatie-uitgangen: links, rechts en aan de achterzijde.

1.

Verwijder de ringmoer A van de ventilatie-uitgang aan de achterzijde.

NEDERLANDS 21

Opmerking betreffende contactbescherming: Het apparaat kan alleen veilig gebruikt worden nadat alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.

1.

Open de vuldeur.

2.

Schroef het scharnier A aan de voorkant van het apparaat los en verwijder de vuldeur.

3.

Verwijder de afdekplaten B . Om dit te doen, een dunne schroevendraaier in de openingen steken, zoals afgebeeld, een klein stukje naar beneden duwen en de afdekplaten loswrikken.

2.

Schroef de ringmoer aan de slang en druk deze op zijn plaats.

A

A

A

3.

De niet gebruikte ventilatieopeningen moeten met de meegeleverde afdichtingen worden afgeschermd.

15.3 Omdraaien van de vuldeur

WAARSCHUWING!

Voordat de draairichting van de deur veranderd wordt, de stekker uit het stopcontact halen.

4.

Gebruik een geschikt gereedschap en voer druk uit op onderdeel C , verwijder de deur en draai deze 180°, bevestig de deur op de andere kant.

Er bevindt zich een kleine veer onder vergrendelblok C . Om alle onderdelen correct te monteren, raadpleegt u de afbeeldingen:

B

C

B

22 www.aeg.com

het op de andere kant en schroef het vast.

6.

Draai de afdekplaten B 180° en plaats ze op de andere kant.

7.

Schroef de afdekplaat D los van de voorkant van het apparaat, draai hem

180° en schroef hem vast op de andere kant.

E

D

F

F

E

D

8.

Schroef de deurvergrendeling E los, duw hem enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van het apparaat.

9.

Druk de knop F in en naar beneden, duw het deksel enigszins naar beneden en verwijder het van de voorkant van het apparaat.

10.

Monteer de bovenstaande deurvergrendeling E aan de andere kant, plaats de kabelverbinding en schroef de vergrendeling vast.

11.

Plaats de afdekplaat F aan de andere kant en laat de knop op zijn plaats vergrendelen.

12.

Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van het apparaat en schroef ze vast.

5.

Schroef het scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, monteer

16.

PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-

VERORDENING 1369/2017

Handelsmerk

Model

Productinformatieblad

Nominale capaciteit in kg

Droogtrommel met luchtafvoer of condensatie

Energie-efficiëntieklasse

AEG

LAVATHERM T3DBN79V

PNC 916095310

7

Luchtopening

C

NEDERLANDS 23

Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

510,00

Automatische of niet-automatische droogtrommel

Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading in kWh

Automatisch

4,25

2,35 Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh

Energieverbruik in de uitstand in W

Energieverbruik in de sluimerstand in W

De duur van de sluimerstand in minuten

Het "standaard katoenprogramma", gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading, het standaard droogprogramma is waarop de op het etiket en de productkaart vermelde informatie betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit voor katoen het efficiëntste programma is in termen van energieverbruik

0,90

0,10

10

De gewogen programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading" in minuten

De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij volledige lading" in minuten

89

115

De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading" in minuten

Condensatie-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading aangegeven als percentage

-

-

70

Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading aangegeven als percentage

Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading"

Geluidsvermogensniveau in dB

Ingebouwde apparatuur J/N

-

-

66

Nee

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening

392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

24 www.aeg.com

17.

MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool

niet weg met het huishoudelijk afval.

Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

*

NEDERLANDS 25

26 www.aeg.com

NEDERLANDS 27

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents