Identifikácia komponentu. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Identifikácia komponentu. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

Identifikácia komponentu

Identifikácia komponentu

G

S

R

T C

E

L

M

U

N

A

B

H

Položka

Vzduchový výstup striekaèky

A

B

C

D

E

F

Vypínaè napájania striekaèky

Priestor na skladovanie kvapaliny

Rukoväž striekaèky

Úložný priestor pre napájací kábel

Vzduchové filtre

(predfilter a hlavný filter)

Striekacia pišto¾

G

H

Indikátor vzduchového filtra

Popis

Konektor HVLP pre prívod vzduchu do striekacej pištole

HVLP

Vypínaè motora striekaèky

Poskytuje úložný priestor pre maximálne štyri kvapalinové súpravy

Sklápa sa kvôli jednoduchšiemu skladovaniu

Poskytuje úložný priestor pre napájací kábel

Poskytuje filtrovaný vzduch pre striekaciu pišto¾ a motor

Striekacia pišto¾ Graco

EDGE

™ so

EasyGlide

spúšžaèom

Svieti pri potrebe vyèistenia alebo výmeny vzduchového filtra

313426A

F

P

D

K

J ti12858a

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

Položka Popis

Konektor a napájací kábel

Obal na hadicu

Slúži na napájanie striekaèky

(napájací kábel sa dodáva so striekaèkou)

Poskytuje ochranu pre motor Resetovate¾ný elektrický istiè

Rýchloupínacia spojka

Umožòuje rýchle pripojenie k striekacej pištoli

Vzduchový ventil Umožòuje striekaèkám

FinishPro 9.0 a 9.5 vypnúž prívod vzduchu do striekacej pištole

Vzduchová hadica

Hadica, 30 ft x 1 in., ktorá slúži na pripojenie striekacej pištole k striekaèke

Poskytuje úložný priestor pre vzduchovú hadicu, keï sa nepoužíva

Poskytuje extra úložný priestor Odkladací zásobník

Držiak èistiacej nádobky

Držiak striekacej pištole EDGE

Hadica, 4-ft

Poskytuje úložný priestor pre

èistiacu nádobku

Poskytuje externý úložný priestor pre striekaciu pišto¾

Umožòuje lepšiu flexibilitu pre

FinishPro 9.5

5

advertisement

Related manuals