Modeller DCM och ADCM. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Modeller DCM och ADCM. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar | Manualzz

Modeller DCM och ADCM

DCM och ADCM är inte godkända för riskområden förutom om modulen, alla tillbehör och all ledningsdragning möter lokala och nationella föreskrifter.

klass I ,,, div klass I ,,, zon 0, grupp IIA ,,, T3

Modellnr.

Serie Beskrivning

24L096*

24N671*

24L097*

24N672*

A

A

A

A

Styrmodul för display (DCM)

DCM med fäste

Styrmodul för avancerad display (ADCM)

ADCM med fäste

2575

9902471

Klass I , div.1, group D T3

Ex ia [ia]

Ta = 0 °C till 50 °C

Egensäker apparat

Del av ett egensäkert system.

För användning i klass I , division 1, grupp D T3 riskområden

Se

Bilaga A – kontrollritning 16M169, page 13

för enhetsparametrar.

Graco-system.Se din systemhandbok för sats- och delinformation.

op is II A

332958E 3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals