Bilaga A – kontrollritning 16M169. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Bilaga A – kontrollritning 16M169. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar | Manualzz

332958E

Bilaga A – kontrollritning 16M169

9902471

Klass

I

,,, div.

1, grupp

Ex

op is II A T3

OBSERVERA:

1.

Icke-egensäkra kontakter (strömskenor) får ej kopplas till någon enhet som använder eller genererar mer än

Um = 250 Vrms eller likström om det inte har fastställts att spänningen har blivit korrekt isolerad.

2.

Installation ska utföras i enlighet med ANSI/ISA

RP12.06.01 ”Installation av egensäkra system för riskområden (klassificerad)” och National Electrical

Code® (ANSI/NFPA 70).

3.

Installation i Kanada ska ske i enlighet med kanadensiska elektriska föreskrifter CSA C22.1, del

1, bilaga F.

4.

För ATEX, installera enligt EN 60079–14 och tillämpliga lokala och nationella normer.

5.

Flerpunktsjordning av komponenter får endast utföras om ett högsäkert och ekvipotentiellt system finns mellan bindningspunkterna.

6.

Avlägsna inga kåpor förrän strömmen har kopplats bort.

7.

Litiumbatteri för klocka:Tillverkare:Panasonic; artikelnummer:CR2032; inga riktningsbegränsningar.

8.

Se handboken för anvisningar om installation, skötsel och drift.

Varning:Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten.

Avertissement:La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.

13

Bilaga A – kontrollritning 16M169

Figure 4 DCM-vy

Figure 5 ADCM-vy

14 332958E

Bilaga A – kontrollritning 16M169

A

= Fiberoptisk anslutning

B

= Ospecificerad apparat med lämpliga enhetsparametrar

A

B

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

3

4

5

6

7

8

1

2

5

6

7

3

4

8

1

2

4

5

1

2

3

Voc ≤ Vmax

I sc ≤ I max

Po ≤ Pi

Ca ≥ Ci + Ccable

La ≥ Li + Lcable

La/Ra ≥ Li/Ri

Avdelningar

Beräkningsförfaranden

Uo ≤ Ui

I o ≤ I i

Po ≤ Pi

Co ≥ Ci + Ccable

Lo ≥ Li + Lcable

Lo/Ro ≥ Li/Ri

Zoner

332958E

B

A

B

B

B

B

15

Bilaga A – kontrollritning 16M169

Fiberoptisk mottagare A (1) och B (5)

Fiberoptisk sändare A (2) och B (6)

3

4

1

2

5

1±4

Ui I i

CAN---data/inström Utgångsspärrar,

Pi

Vmax I max Pi

Li

Li

Ci

Ci

Uo I o Po Lo

Voc I sc Pt La

V mA mW μH μF V mA mW μH

Co

Ca

μF

Lo/Ro

La/Ra

μH/Ω

CAN-data låg 6.0

VIN 17.9

780

725

1170

2900

70

50

80

2.3

5.0

65

35

50000

700

3540

— — — — — — — — — — — VIN-jord

CAN-data hög

Jord

CAN-data

6.0

6.0

780

780

1170

1170

70

70

80

80

5.0

5.0

65

65

35

35

50000

50000

700

700

3540

3540

16

4

5

1±2

2±4

1

2

3

1±2±4

1±2±3±4

Uo

Voc

I o

I sc

Po

Pt

Lo

La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

V

DIO_4_1:Ström

DIO_4_2:In

17.9

17.9

17.9

DIO_4_3:Ut

DIO_4_4:Ut

DIO_4_5:Jord

17.9

DIO_4:Mätare utgångar 17.9

DIO_4:Regulator utgångar

DIO_4:Mätare och solenoid

DIO_4:Alla utgångar

17.9

17.9

17.9

mA

100

1

101

101

101

101

168

217 mW

441

1

442

442

442

442

731

937

μH

20000

20000

20000

20000

20000

20000

5000

5000

μF

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

μH/Ω

635

875000

634

634

634

634

378

292

332958E

332958E

6

7

8

4

5

1

2

3

Bilaga A – kontrollritning 16M169

1

2

3

4

5

1±2±4 mV_7_1:Ström mV_7_2:Negativ mV_7_3:Jord mV_7_4:Positiv mV_7_5:Skärm mV_7:Alla utgångar

Uo

Voc

I o

I sc

Po

Pt

Lo

La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

V

5.88

5.88

5.88

5.88

mA

60

1

1

61 mW

88

1

1

90

μH μF μH/Ω

50000 700 3250

50000 700 325000

— — —

50000 700 325000

— — —

50000 700 3190

FC_8_1:Jord

FC_8_2:Jord

FC_8_3:Jord

FC_8_4:Jord

FC_8_5:FCA

FC_8_6:Jord

FC_8_7:Jord

FC_8_8:Jord

Uo

Voc

I o

I sc

Po

Pt

Lo

La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

V

17.9

— mA

124

— mW

540

μH

15000

μF

2

μH/Ω

516

17

Bilaga A – kontrollritning 16M169

6

7

4

5

8

1

2

3

FC_9_1:Jord

FC_9_2:Jord

FC_9_3:Jord

FC_9_4:Jord

FC_9_5:FCB

FC_9_6:Jord

FC_9_7:Jord

FC_9_8:Jord

Uo

Voc

I

I o sc

Po

Pt

Lo

La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

V

17.9

— mA

124

— mW

540

μH

15000

μF

2

μH/Ω

516

3

4

5

1

2

1±2±4 mV_7_1:Ström mV_7_2:Negativ mV_7_3:Jord mV_7_4:Positiv mV_7_5:Skärm mV_7:Alla utgångar

Uo

Voc

I o

I sc

Po

Pt

Lo

La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

V

5.88

5.88

5.88

5.88

mA

60

1

1

61 mW

88

1

1

90

μH μF μH/Ω

50000 700 3250

50000 700 325000

— — —

50000 700 325000

— — —

50000 700 3190

18 332958E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals