Teknisk data. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Teknisk data. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar | Manualzz

Teknisk data

Drifttemperatur

Lagringstemperatur

Strömförsörjningskrav vid ej riskfylld placering

32° till 122 °F

-22° till 140 °F

0° till 50 °C

-30° till 60 °C

15 V DC, maximalt 500 mA rekommenderad strömförsörjning art.nr 16V680

Vikt

DCM

ADCM

Monteringsfäste

Material monteringsfäste

Luftfuktighet

Displayhuset är lösningsresistent.

1 lb

1,5 lb

0,45 kg

0,68 kg

1 lb 0,45 kg

Målat och förzinkat kolstål.

Massan innehåller mindre än 10 % av aluminium + magnesium + titan + zirkonium

OCH

Massan innehåller mindre än 7,5 % av magnesium + titan + zirkonium

0 till 95 procent, icke-kondenserande

332958E 21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals