Placering. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Placering. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Placering

Placering Korrekt sätt att lyfta sprutan

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala,

delstatliga och statliga normer. Se Modeller, sidan 7

för att avgöra lämplig plats för din sprutmodell.

Jordning

Anslut XM-sprutans jordklämma (FG) till en god jordningspunkt. Om vägguttag används för reglage eller värmare, ska elanslutningen jordas på korrekt sätt enligt lokala normer.

FG

Följ anvisningarna för att undvika allvarliga personskador eller skada på utrustningen. Lyft den aldrig när fathållaren/fathållarna är fyllda.

OBSERVERA

Töm ut all vätska före sprutan lyfts.

Lyft med hjälp av en gaffeltruck

Strömmen måste vara avslagen. Sprutan kan höjas och flyttas med hjälp av en gaffeltruck. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

Lyft med hjälp av lyftanordning

Sprutan kan också lyftas och flyttas med hjälp av en lyftanordning. Anslut en bygel genom att kroka i ändarna i de båda lyftringarna på luftmotorn. Haka fast mittringen i en lyftanordning. Se bilden. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

Minst 0,61 m

(2,0 fot) ti21273a ti21274a

3A0016L 11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents