Nerladdning av data från USB. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Nerladdning av data från USB. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Nerladdning av data från USB

Nerladdning av data från USB

Anslut inte USB-enheten i explosiva miljöer.

USB-loggar

Sprutloggen registrerar data var 60:e sekund som standard. Vid prutning 8 timmar per dag, 7 dagar i veckan kommer data att registreras med 60 sekunders intervaller i cirka 32 dagar. För ändring av standard, se

Nerladdningsinställningar, sidan 47. Denna logg kan

innehålla upp till 18 000 rader data.

Blandningsförhållandelogg 1

(Standardlogg för nerladdning.)

I blandningsförhållandeloggen registreras datum, klockslag, jobbnummer, målförhållande, satsvolym och typ av blandningsförhållande (volym/vikt) när systemet är i sprutningsläge.

Sprutlogg 2

Sprutloggen registrerar nyckeldata medan systemet är i sprutläge. Den registrerar temperatur, tryck, flöde, totala satser, hastigheter, strypjusteringar, larmkoder och kommandon för A och B.

OBSERVERA: Nya data kommer automatiskt att skriva

över gamla data när blandningsförhållande- eller sprutloggen är full.

OBSERVERA: Efter att data från sprutloggen laddats ner finns de kvar i USB-modulen tills de skrivs över.

Händelselogg 3

I händelseloggen registreras alla larmkoder som skapas under en tvåårsperiod. Den bör användas för felsökning och kan inte raderas. Denna logg kan innehålla upp till

39000 rader data.

Datalogg 4

Dataloggen registrerar alla data (var 120:e sekund) som uppstår under sprutläge under en tvåårsperiod. Den bör användas för felsökning och kan inte raderas. Denna logg kan innehålla upp till 43000 rader data.

Registreringsperioden på 120 sekunder kan inte justeras.

Nerladdningsinställningar

Gå till skärmen Systeminställningar. Ändra antalet timmar registrerade data som ska laddas ner (standard är

768 timmar) genom att trycka på och för att gå till . Tryck på för att göra fältet valbart.

Tryck på för att bläddra igenom siffrorna. Tryck på

för att spara den nya siffran. Följ samma procedur för att ändra hur ofta data ska registreras (standard är

60 sekunder). Lämna skärmen Systeminställningar.

Nedladdningsrutin

Avlägsna sprutan från brandfarlig miljö eller avlägsna brandfaran innan USB-flashminnet sätts i, laddas ner eller tas ut.

1.

För in USB-flashminnet i USB-porten (DR). Använd av Graco rekommenderade USB-flashminnen.

Se Rekommenderade USB-flashminnen, sidan 70.

OBSERVERA:

Om USB-flashminnet sätts i medan sprutan är igång kommer sprutningen att stoppas.

2.

Skärmen USB-nerladdning visas automatiskt och den valda loggen/loggarna laddas ner automatiskt.

USB-symbolen blinkar för att visa att nerladdning pågår.

3A0016L 47

Nerladdning av data från USB

OBSERVERA:

För att avbryta nerladdningen, tryck på medan den pågår. Vänta tills USB-ikonen slutar blinka och ta sedan ut USB-flashminnet.

3.

USB-ikonen slutar blinka när nerladdningen är slutförd. Rutan här nedanför visar att nerladdningen lyckades

, vilket anger

4.

Ta ut USB-flashminnet från USB-porten (DR).

Lämna aldrig kvar USB-flashminnet i USB-porten

(DR).

7.

Öppna Graco-mappen.

8.

Öppna sprutningsmappen. Om data från mer än ett system laddas ner, kommer det att finnas fler än en sprutningsmapp. Varje sprutningsmapp är märkt med motsvarande USB-serienummer.

9.

Öppna DOWNLOAD-mappen.

10. Öppna mappen som är märkt med det högsta numret. Det högsta numret indikerar den data som laddades ner senast.

11. Öppna loggfilen. Loggfiler öppnas i Microsoft

®

Excel

®

som förval. De kan emellertid även öppnas i vilken textredigerare som helst eller i Microsoft

®

Word.

OBSERVERA:

Alla USB-loggar sparas i formatet Unicode (UTF-16). Välj

Unicode-kodning om loggfilen öppnas i Microsoft Word.

5.

Anslut ett USB-minne till USB-porten på datorn.

6.

USB-minnets fönster öppnas automatiskt. Öppnas inte USB-minnet automatiskt kan du öppna den via utforskaren i Windows

®

.

48 3A0016L

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents